Greta Lauwers

T. 015 61 52 09
E. greta.lauwers@vlamzemst.be
Gemeente- en politieraadslid
Fractievoorzitster

Greta is geboren en getogen in Zemst. Ze was jarenlang lid van Chiro Tijl en bestuurslid van jeugdclub Tramalant. Als Human Resources Manager werkte ze voor grote en kleine bedrijven. Samen met haar echtgenoot Michel Teughels woont ze sinds 1980 in Weerde. In 1994 richtte ze mee Vlam Zemst op en sindsdien zetelt ze in de gemeenteraad. Greta ijvert al 25 jaar voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Zemstse politiek. Verdraagzaamheid, stedenbouw, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn en gelijke kansen zijn enkele van haar stokpaardjes, evenals aandacht voor kinderen en senioren. In 2000 koos ze resoluut voor haar mandaten als gemeente- en politieraadslid en gaf ze haar professionele carrière op. Greta is een van de actiefste raadsleden in Zemst en staat bekend om haar parate dossierkennis.