Inge Malomgré

T. 015 62 09 92
E. inge.malomgre@vlamzemst.be
Gemeenteraadslid

Inge woont sinds haar tienerjaren in Elewijt. Ze runt een dierenartsenpraktijk voor gezelschapsdieren en is getrouwd met Thierry, een IT-consultant. Weloverwogen snelle beslissingen en duidelijke communicatie behoren tot de dagelijkse orde, terwijl besluitloosheid en ontduiken van verantwoordelijkheden niet in haar woordenboek staan. De positieve ingesteldheid van de Vlam-ploeg voor een veiliger en beter leven in Zemst spreekt haar sterk aan, net zoals de open geest en dito communicatie van Vlam. Sinds 2007 zetelt Inge in de gemeenteraad.