Hoe Vlam ontstond en blijft groeien

Begin jaren ‘90 was er een bepaalde ‘verzanding’ opgetreden in het politieke landschap van Zemst. Heel wat Zemstenaren waren ontgoocheld in de lokale politiek. Omdat je vanop de zijlijn weinig kan veranderen, besloten drie mensen in 1994 om Vlam op te richten teneinde te proberen een nieuwe wind te laten waaien. Walter Van Moer, Paul Vanhamme en Greta Lauwers zaten hun schouders onder een lokale politieke partij die de naam Vlam kreeg. Vlam staat voor Veiligheid en Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen.

Bij de eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 haalde Vlam meteen 3 zetels binnen in de gemeenteraad alsook een afvaardiging in het OCMW en Vast Bureau. Dit zetelaantal werd behouden in 2000. In 2006 behaalde Vlam 4 zetels in de gemeenteraad. In 2012 hadden we slechts een handvol stemmen tekort om een 5de zetel binnen te halen! Niettegenstaande Vlam geen euro werkingssubsidie ontvangt van de hogere overheid blijft Vlam als lokale partij groeien. Traditionele partijen krijgen jaarlijks een dotatie van ons aller belastinggeld.

Vanaf 1988 heeft de toenmalige CVP (nu cd&v) de totale meerderheid verloren. Sindsdien heeft cd&v telkens bij elke verkiezing voorakkoorden gemaakt met andere partijen en zelfs eenmaal in kartel gegaan. Dit alles om toch maar de ‘macht’ te kunnen behouden. Intussen zijn een paar traditionele partijen bijna volledig verdwenen uit het Zemstse politieke landschap.

Met een ongeziene inzet, volharding, studie, opleiding en gedrevenheid van de verkozenen en heel wat vrijwilligers, groeide Vlam uit tot één van de langst bestaande lokale partijen in Vlaanderen. Media-aandacht hebben we nooit echt gekregen maar dat is op zich niet onlogisch gezien meerdere lokale journalisten deel uitmaakten van traditionele partijen. Op een gemeenteraad is dan ook zelden een neutrale journalist aanwezig.

De dossierkennis van Vlam mag met recht en rede ‘erg groot’ genoemd worden waardoor we menig Zemstenaar al hebben kunnen helpen in kleine maar ook grote en complexe dossiers. Vele Zemstenaren percipiëren ons dan ook terecht als de enige partij die echt dicht bij de mensen staat en oor en oog heeft voor de bekommernissen van elke dag. Vlam is echt ‘de stem van Zemst’.

Steeds zijn gemotiveerde en positief ingestelde mensen welkom om ons team te versterken. Ook jongeren krijgen bij ons echte kansen. Interesse om meer te weten te komen? Neem dan vrijblijvend contact met één van onze mandatarissen of bestuursleden.

Aantal stemmen van Vlam door de jaren heen:

1994 - 3 zetels 11.5%
2000 - 3 zetels 10.7%
2006 - 4 zetels 16.4%
2012 - 4 zetels 16%