Wie is Vlam en wat is de missie?

Vlam, wat staat voor Veiligheid en Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen, is een lokale en niet-gekleurde politieke partij. Een lokale partij houdt, los van alle ideologieën en politieke dogma’s, de vinger aan de pols door te zeggen wat ze doet en te doen wat ze zegt. Ze kan ook meer focussen op de plaatselijke noden en verzuchtingen van de inwoners, zonder rekening te moeten houden met een sturing van bovenaf.

Vlam Zemst is een groep geëngageerde Zemstenaren die zich al meer dan 25 jaar belangeloos inzetten voor een correct beleid voor iedereen in Zemst! Wij tellen vier verkozenen in de gemeenteraad, een vertegenwoordiging in het OCMW en één raadslid in de politieraad. We zijn uitgegroeid tot de derde grootste partij in Zemst!

Dit is onze missie waar we als Vlam voor staan. We willen onze gemeente Zemst constructief en correct meebesturen door:

  • te luisteren naar de zorgen van alle Zemstenaren, hen te adviseren en te begeleiden tot de maximaal aanvaardbare oplossing van hun problemen.
  • positieve projecten tot stand te brengen voor een veilige en leefbare gemeente, waarbij we een open groepswerking met gedeelde verantwoordelijkheid verkiezen boven individualisme.
  • eerlijkheid, rechtvaardigheid en non-discriminatie te ondersteunen, zodat deze resulteren in een gelijke kansenbeleid in de praktijk in plaats van in theorie;
  • het behoud van open ruimte en natuur hoog in het vaandel te voeren om zo als mensen op een prettige en positieve manier met elkaar te kunnen samenleven.

Onze doelstellingen kunnen worden samengevat in de volgende aandachtspunten en in volgorde van prioriteit:

  • luisterbereidheid
  • constructief en positief meebesturen
  • sociaal en rechtvaardig
  • milieubewust
  • onze gemeente opwaarderen