Carla Vandervorst

T. 0473 22 37 53
E. carla.vandervorst@telenet.be
Gemeenteraadslid
voorzitster evenementen

Carla woonde tot haar zes jaar in Zemst-Bos en verhuisde nadien naar Zemst “city”. Samen met haar echtgenoot Koen –  een rasechte Eppegemenaar –  woont ze in de Kleempoelstraat in Zemst. Sinds 2001 is ze manager van een bloeiende nv die diensten verleent aan jonge en startende ondernemingen. Ze voelt zich dan ook sterk betrokken bij de lokale economie en haar ondernemers. Haar vrije tijd brengt Carla het liefst door met haar vier prachtige honden. Dierenwelzijn ligt haar nauw aan het hart en ook het welzijn van mensen met een handicap en zwaar zieken is een van haar grote bekommernissen. Via Vlam wil ze een duidelijk signaal geven dat het behoud van open ruimte en een grotere veiligheid een must zijn. Met weemoed denkt ze terug aan het gezellige dorpsgevoel van weleer. Sinds 2016 zetelt Carla in de gemeenteraad.