Op de gemeenteraad van 7 september 2006 liet Vlam een punt stemmen om het kerkplein te Hofstade opnieuw in te richten. Bedoeling hiervan was om bijkomende parkeerplaatsen te creëren wat de handelszaken in de dorpskern ten goede zou komen. We stelden bijkomend voor om rond de kerk tussen 9 en 18 uur – maximum 1 uur parkeren toe te laten. Cd&v en n-va, die toen ook al in de meerderheid zaten, stemden ons voorstel weg. Recent deelden deze partijen echter mee dat er bijkomende parkeerplaatsen gaan komen rond de kerk in Hofstade. Intussen hebben sommige handelszaken al de deuren moeten sluiten omdat klanten wegens parkeergebrek elders gingen winkelen.