Haviland heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met  burgerparticipatie bij openbare besturen. Gemeente Zemst, die in haar klimaatactieplan maatregelen vooropstelt om de CO2-uitstoot terug te dringen, maakt gebruik van dit raamcontract om energiecoöperaties Ecopower en Klimaan zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen te laten leggen. Eerder kregen de Budohal in Elewijt, GC de Melkerij in Zemst, het ontmoetingscentrum in Hofstade en basisscholen De Regenboog in Elewijt en De Pimpernel in Laar al zonnepanelen op hun daken. Nu recent is dit ook uitgevoerd op de daken van de pas vernieuwde d’Oude School (56 panelen) en de SportCube (176 panelen). Voortaan wordt daar ook groene energie opgewekt!

Tijdens de 1ste editie van het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen vorig jaar behaalde Zemst de 1ste plaats in de lokale poule van de deelnemende Haviland-gemeenten. In totaal wipten de Zemstenaren toen samen 9 594 tegels, zowat 872m² of 41 tegels per 1 000 inwoners. Deze overwinning smaakt naar meer! Ook dit jaar bindt de gemeente Zemst opnieuw de strijd aan met de hittestress in de zomer en zorgen we ervoor dat er meer regenwater de grond kan indringen. Meer tegels uit je tuin halen betekent ook meer plaats voor bloemen, bomen en geveltuinen. Je tuin wordt aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en veel mooier! Doe dus mee met het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen dat nog loopt tot 31 oktober 2024 en breek tegels uit in je voor-, achter- of geveltuin. Je kan het aantal uitgebroken tegels ingeven via de tegelteller op www.vk-tegelwippen.be. Deze actie kadert binnen ORIZ (Open Ruimte in Zemst) waarmee de gemeente haar open ruimte wilt opwaarderen en uitbreiden.