Dit bestuur heeft deze legislatuur beslist dat elke deelgemeente haar begraafplaats behoudt en wordt heringericht, wat ontzettend veel mensen appreciëren. In het kader van deze herinrichting werd in februari jongsleden, het ontwerp voor de begraafplaats van Weerde toegelicht in d’Oude School. Na de toelichting en in de weken nadien, had iedereen de mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen en/of suggesties te doen waarmee in de mate van het mogelijke rekening werd gehouden.

Hoe is de inrichting vandaag?

Op de begraafplaats in Weerde liggen vandaag alle begraafvormen door elkaar wat erg chaotisch is en niet bepaald respectvol. Strooiweide, een urneveld, een columbarium en begravingen in volle grond liggen ongeordend naast elkaar. Verder op de begraafplaats liggen begravingen met een concessie in kelder en begravingen met gewone wettelijke rusttijd (in Zemst 15 jaar) eveneens door elkaar. Hierdoor krijgt men op heel wat plaatsen openingen tussen graven. Want wanneer een wettelijke rusttijd voorbij is en de nabestaanden niet opteren om een concessie af te sluiten, wordt de grafsteen weggenomen.

Wat verandert er concreet?

Er komt een beter ingericht urneveld, columbarium en strooiweide. Concessies en niet-concessies zullen bij elkaar gelegd worden en niet meer door elkaar. Rustbanken, toegankelijke paadjes voor rolstoelgebruikers en personen met verminderde mobiliteit, bloemen en meer groen zullen worden voorzien. Nieuw zal zijn dat een sterretjesweide voor ongeboren kindjes. Eveneens wordt een troostmuur voorzien voor nabestaanden, die een klein herdenkteken van een grafsteen, urne of nis in columbarium willen laten ophangen nadat de concessie of wettelijke begraaftijd voorbij zijn. Ook de parking voor auto’s en fietsen wordt aangepakt zodat ook die beter toegankelijker wordt.

Nabestaanden tevreden

Na de infomarkt hebben de meeste mensen zich positief uitgelaten over de ontwerpplannen. Vragen en suggesties konden bezorgd worden aan de dienst burger waarmee in de mate van het mogelijke ook rekening werd gehouden.

Verplaatsing van bestaande urnevelden en columbaria

Zodra de verplaatsing aan de orde is van urnevelden en columbaria zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht zodat ze zelf kunnen uitmaken of ze al dan niet wensen aanwezig te zijn bij de verplaatsing. Het spreekt voor zich dat elke verplaatsing apart en met respect zal gebeuren.

Wie betaalt de kosten?

Zoals op de infomarkt meermaals gezegd en het gemeentelijk reglement voorziet worden de kosten van gewone verplaatsingen gedragen door de gemeente en vallen deze niet ten laste van nabestaanden. De roddels die hierrond verspreid worden zijn echt uit de lucht gegrepen.

Zoals voorzien komen er troostmuren op de begraafplaatsen binnen onze gemeente. In Elewijt en Zemst werden intussen de eerste troostmuren geplaatst en ook in gebruik genomen. Bedoeling van deze troostmuren is dat nabestaanden een klein ornament bijvoorbeeld een foto of iets dergelijk aan deze muur kunnen laten bevestigen door een aangestelde medewerker van de gemeente. Meer info is terug te vinden in het reglement over begraafplaatsen dat kan geraadpleegd worden op de website www.zemst.be. Uiteraard kan ten allen tijde info bekomen worden op de dienst burgerzaken op het gemeentehuis.

Bloemen met Allerheiligen

Er werd vaker aan de schepen van Begraafplaatsen door nabestaanden gevraagd of de bloemen met Allerheiligen langer dan 30 november kunnen blijven staan. Dit werd bekeken en het reglement op de begraafplaatsen werd intussen aangepast waardoor voortaan bloemen tot 10 december kunnen blijven staan. Uiteraard kan de begraafplaatsverantwoordelijke te allen tijde verwelkte bloemen wegnemen.

Meer dan 10 jaar geleden werd door het toenmalig bestuur beslist om naar één centrale begraafplaats te gaan binnen Zemst. Vlam was daar nooit voorstander van. Er was hiervoor ook duidelijk geen draagvlak bij de bevolking. Daarom besliste het huidige bestuur om in elke deelgemeente de begraafplaats te behouden en op te waarderen. Deze beslissing werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 26 januari 2023.

Wettelijke en bijkomende vormen van begraven

Een gemeente moet op haar grondgebied alle wettelijke vormen van begraven voorzien. Volgende mogelijkheden van begraven zijn dus verplicht: begraven in de grond, een urneveld, een columbarium en een strooiweide. Naast deze wettelijke vormen van begraven komt er eveneens een sterretjesweide en een troostmuur.

Een natuurbegraafplaats wordt niet meteen voorzien omdat enerzijds Havicrem (het crematorium in Eppegem) bezig is om deze begraafvorm mogelijks te kunnen aanbieden en anderzijds omdat niet alle soorten grond toelaten om een dergelijke begraafmogelijkheid te organiseren. Kleigrond is onder andere al niet geschikt om urnen te kunnen laten composteren.

Begraafplaatsreglement en concessiebeleid worden aangepast

Het begraafplaatsreglement alsook het concessiebeleid werden aangepast zodat er rechtvaardigheid komt versus de wettelijke begravingen. Voorheen bleven de graven waarbij voor een wettelijke rusttijd (15 jaar gratis) gekozen werd door de nabestaanden, even lang liggen dan graven waarop een concessie rust. Voor een concessie werd door nabestaanden betaald. Het spreekt voor zich dat dit niet rechtvaardig is.

In het begraafplaatsreglement wordt gedetailleerd weergegeven wat elke vorm van begraven inhoudt alsook welke mogelijkheden er zijn om concessies te verlengen of hoe er kan overgestapt worden van een wettelijke rusttijd naar een eventuele concessie. Bij de opmaak van dit vernieuwd reglement werd rekening gehouden met heel wat opmerkingen en suggesties van nabestaanden, die de dienst door de jaren heen ontving. Zo zal er in de toekomst onder andere een ruimte voorzien worden tussen grafstenen zodat bij het onderhoud van de graven niet langer op de grafsteen van de overledene, die ernaast begraven werd, moet gestapt worden.

Condoleerruimten, meer groen, bloemen en rustbanken

Er is de laatste jaren heel wat evolutie in de vormen van begraven maar ook in de mogelijkheden om asurnen thuis te bewaren of elders uit te strooien. Toch blijven er nog heel veel mensen opteren om naar een begraafplaats te kunnen gaan en daar even te vertoeven in de buurt van een overledene die hen dierbaar was. Meer groen, bloemen, hier en daar een boom en een zitbank zullen bijdragen tot een mooier geheel en rust.

Een aangepaste condoleerruimte wordt eveneens voorzien zodat nabestaanden niet langer in regen en wind moeten staan wanneer ze een dierbare naar hun laatste rustplaats brengen.

In het verleden lagen grafstenen met een wettelijke rusttijd en grafstenen met een concessie door elkaar. Gezien de wettelijke rusttijden nu beter kunnen opgevolgd worden en dienen te verdwijnen na 15 jaar, bevinden zich vandaag open plekken tussen graven. Het is de bedoeling dat er ruimtelijk een correcte ordening zal komen, zodat dit in de toekomst kan vermeden worden. Uiteraard zal er een overgangsperiode voorzien worden uit respect voor de overledenen en nabestaanden. Zodra het ontwerp voor een nieuwe inrichting klaar is zullen de bevolking en de gemeenteraadsleden uitgenodigd worden voor een uitgebreide toelichting. Relevante opmerkingen en/of suggesties zullen zeker onderzocht worden en indien nodig ook worden verwerkt in het definitief ontwerp.