Velen kennen wellicht ‘Het Gulderijtje’ in Zemst, waar het leuk is om naar dieren te gaan kijken. Helaas blijkt een leuk project niet te moeten beantwoorden aan stedenbouwkundige voorschriften. Zo werden er allerlei schuilhokken gebouwd zonder stedenbouwkundige vergunning. Voor Vlam mag dit project er heus zijn en we dragen het beslist een warm hart toe. Voorwaarde voor ons is wel dat de initiatiefnemers in orde zijn met de vereiste regelgeving ter zake op zowel het vlak van stedenbouw, als dierenwelzijn. Het is fout van het College van Burgemeester en Schepenen om toe te laten dat de regelgeving niet wordt nageleefd. Meer nog, in een artikel van Het Nieuwsblad van 22 april 2012 stond te lezen dat dit project tot stand kwam mede dankzij de steun van burgemeester Bart Coopman (nota bene bevoegd voor stedenbouw) en schepen Jan Verdoodt.

Klachten ingediend bij de gouverneur
Als kers op de taart wil de gemeente kost wat kost een aanpalend perceel gemeentegrond doorverkopen – onder de vorm van erfpacht voor 27 jaar – aan één van de oprichters om er zogezegd een conciërgewoning te kunnen bouwen. Deze verkoop stond voor het eerst geagendeerd op de dagorde van de gemeenteraad van 24 oktober 2013. Er werden klachten ingediend bij de gouverneur en de gemeente Zemst moest haar gemeenteraadsbeslissing intrekken. De klachten handelde onder andere over het feit dat er geen grondig stedenbouwkundig onderzoek had plaatsgevonden en het bewuste perceel grond niet aan de openbare weg lag. De intrekking gebeurde op de gemeenteraad van 23 januari 2014, maar zowel cd&Vv als n-va maakte ter zitting meteen duidelijk dat ze alles in het werk zouden stellen opdat het perceel grond alsnog aan de medeoprichter van Het Gulderijtje zou kunnen verkocht worden.

Verkaveling op maat
En zo gezegd zo gedaan. Op de gemeenteraad van 23 april 2015 stond als eerste punt op de agenda ‘Het bepalen van de rooilijn voor een verkaveling in de Gulderij’. Via deze verkaveling komt het perceel grond aan de openbare weg te liggen en kan het gemeentelijk perceel ontvreemd worden. Bijgevolg kan men de medeoprichter tegemoetkomen. Tijdens het voorafgaand openbaar onderzoek m.b.t. dit rooilijndossier, dienden 7 gezinnen een gefundeerd bezwaarschrift in. Helaas cd&v en n-va legden dit naast zich neer en keurden de rooilijn goed.

Goesting in onbehoorlijk bestuur?
Vlam stemde tegen, omdat dit dossier een onaangenaam geurtje heeft en deze gang van zaken getuigt van onbehoorlijk bestuur.