Na jaren ijveren eindelijk slimme camera’s op de Zemstse wegen!
Op de gemeenteraad van 22 november 2012 liet Vlam een punt aan de agenda van de gemeenteraad agenderen teneinde ANPR-camera’s (slimme camera’s) te bekomen op de invalswegen naar Zemst (zie ook de Vlam-publicatie van februari 2014). We argumenteerden en onderbouwden onze vraagstelling met voorbeelden van succesverhalen onder andere in Mechelen. De kostprijs van deze camera’s en werkingskosten zou kunnen gedeeld worden met buurgemeenten en –steden. De gemeenteraad stemde uiteindelijk in dat een delegatie van het College van Burgemeester en Schepenen dit succesvolle cameraproject zou gaan bekijken in Mechelen. Het resultaat was een bevestiging van wat Vlam reeds had toegelicht. Toch bleef het Zemstse College van Burgemeester en Schepenen dit dossier op de lange baan schuiven.

Camera’s komen de veiligheid ten goede
Vlam nam elke gelegenheid in de gemeenteraad en politieraad te baat om dit dossier onder de aandacht te houden omdat we overtuigd waren en nog steeds zijn, dat deze camera’s de veiligheid zullen ten goede komen. Zo keurden we eind 2012 de politiebegroting niet mee goed omdat er geen geld werd voorzien voor dergelijke camera’s. Alleen Vlam vond de plaatsing van dergelijke camera’s belangrijk.

Dat deze camera’s hun nut al hebben bewezen staat als een paal boven water. Sinds begin dit jaar is burgemeester Coopman niet langer voorzitter van de politieraad en stellen we vast dat het dossier in een stroomversnelling is gekomen. Op 28 oktober 2015 werd op de politieraad de aankoop van ANPR-camera’s voor onze politiezone Kastze goedgekeurd. De kostprijs voor deze aankoop bedraagt 442.000 € inclusief btw.