Op vrijdag 15 december gingen enkele Vlam bestuursleden traditiegetrouw hun schoendoos gevuld met een warme muts en lekkers t.v.v daklozen inleveren bij hun coalitiepartner Vooruit. Dit jaar maakten ze er echter een bijzondere levering van. Ze voorzagen ook voedselpakketjes gevuld met voeding en versnaperingen voor de honden van daklozen. Daklozen met een pluizige ‘compagnon de route’, het is een vertrouwd beeld. De genegenheid en aanwezigheid van de hond maakt het leven op straat net dat tikkeltje draaglijker voor velen onder hun. Je kan dus de mens helpen via zijn dier. We geven bij Vlam graag de nodige aandacht aan mens én dier!

Er is de laatste tijd heel wat te doen geweest rond het dierenasiel van Zemst. Journalisten doen hun duit in het zakje om onnodige sensatie te brengen over een problematiek waarbij de essentie, namelijk het welzijn van de dieren, zelfs amper of niet aan bod komt. Op sociale media geven heel wat mensen hun mening, gooien met modder en nemen standpunten in zonder het dossier afdoende te kennen. Spijtig maar het zij zo. Hartverwarmend zijn de ontelbare reacties van mensen die vooruit kijken en enkel het belang van dieren vooropstellen. De aanwezige dieren in het Dierenopvangcentrum vzw krijgen de nodige zorgen en aandacht van vrijwilligers.

Feiten

De gemeente verhuurt een gemeentelijk gebouw, gelegen aan de Erasmuslaan in Eppegem, aan het Dierenopvangcentrum vzw voor 25 euro per jaar. Het opvangcentrum krijgt jaarlijks van de gemeente 0,27 euro per inwoner om gevonden en/of gekwetste dieren op ons grondgebied op te halen en te verzorgen. Daarnaast heeft de gemeente Zemst een overeenkomst met het Dierenopvangcentrum vzw om de zwerfkatten in Zemst op te halen en steriel te laten maken. Indien het katten betreft die niet sociaal kunnen gemaakt worden, worden ze teruggezet op de plek waar ze gevangen werden. Zwervers die wel nog kunnen geplaatst worden, dienen ter adoptie worden aangeboden. De gemeente betaalt ook de kost van het steriel maken alsook om het dier te testen op aids en leukose (kattenleukemie). Het spreekt voor zich dat alle dieren, die in het opvangcentrum binnenkomen alle nodige zorgen moeten krijgen in het belang van het dier. De vzw sloot ook contracten af met andere gemeenten om voor hen dieren op te halen en om zwerfkatten te gaan vangen tegen betaling.

 

Verbreking van het contract

Na heel wat schriftelijke en mondelinge klachten had het gemeentebestuur gesprekken met de uitbater van het dierenasiel. Verbeteringen bleven uit en het bestuur besliste om het Dierenopvangcentrum vzw in gebreke te stellen. De vzw had 30 dagen tijd om oplossingen door te voeren maar helaas zonder enige reactie. Hierna besloot het gemeentebestuur het contract met de vzw te verbreken. De opzeg loopt tot 31 mei 2024.

Nieuwe uitbating

Weldra wordt er een oproep gelanceerd vanuit de gemeente Zemst om een nieuwe uitbater of uitbaatster te vinden. Want het is nooit de bedoeling van de gemeente geweest om het dierenasiel te sluiten ook al werd dit bericht door boze tongen de wereld ingestuurd. In het belang van de dieren, ook buiten Zemst, heeft de gemeente Zemst de gemeentebesturen waarmee de vzw een contract afgesloten heeft, uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij werd hen bevestigd dat het nooit de bedoeling is geweest en niet de bedoeling zal zijn om het dierenasiel in Zemst te sluiten.

Paviljoen Maria is ontstaan om tegemoet te komen aan de enorme nood die er was (en nog steeds is) met betrekking tot woonondersteuning voor personen met een beperking. De wachtlijsten van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) zijn enorm lang. Daarom besliste het OCMW–Zemst in 2013 het ‘Project Paviljoen Maria’ op te richten. Een woonproject, gevestigd op de Brusselsesteenweg in Zemst, waar 6 personen met een licht tot matige mentale ondersteuningsnood kunnen verblijven. De intentie om Paviljoen Maria als een ‘echte thuis’ te laten aanvoelen voor de bewoners was een nobel idee. Dit door ondersteuning en begeleiding van het OCMW op vlak van wonen, leven, werken en vrije tijd. Alzo zouden deze mensen op eigen benen leren staan.

Project had weinig slaagkansen

Er werd onderhandeld met Inclusie Invest, een erkende coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, voor de aankoop en renovatie van de woning. Het OCMW zou fungeren als projectdrager en zorgverstrekker. De huurovereenkomst en de zware financiële voorwaarden traden in voege op 1 januari 2015 met een looptijd van maar liefst 40 jaar! Vlam was van in het begin steeds erg kritisch naar de haalbaarheid van dit project, zowel op vlak van de nodige zorgen te kunnen verstrekken, als op financieel vlak. Het blijkt dan ook dat onze grote bezorgdheid heel terecht was. Al vlug bleek dat de huur van de woning, het loon van de coördinator en de conciërge jaarlijks serieuze verliesposten waren en nog steeds zijn. Bijkomend probleem was het uitblijven van de erkenning van Paviljoen Maria door het VAPH wegens te kleinschalig project. Hierdoor konden de bewoners, die over een PVB beschikten, dit niet gebruiken om hun zorg te financieren. Een PVB is een persoonsvolgend budget dat kan aangewend worden om de nodige ondersteuning te betalen.

Het huidig bestuur lost problemen op

Het huidig gemeentebestuur stelde inmiddels vast dat de zorgondersteuning die wordt aangeboden niet meer voldoet aan de steeds meer toenemende zorgvraag want op dat vlak heeft de gemeente te weinig expertise. Het is duidelijk dat een lokaal bestuur zoals een OCMW niet ideaal is om als initiatiefnemer op te treden voor een dergelijk gespecialiseerd kleinschalig project. Dit bestuur is sinds begin deze legislatuur op zoek gegaan naar oplossingen waarbij de nodige zorgen voor de bewoners steeds voorop werden gesteld. Geen gemakkelijke klus. Na ontelbare gesprekken met allerlei actoren werd uiteindelijk een mooie haalbare oplossing gevonden bij een grotere zorgverstrekker in Kampenhout namelijk OTB (Ons Tehuis Brabant).

Ons Tehuis Brabant neemt project over

OTB kan de bewoners van Paviljoen Maria een betere zorg- en dienstverlening aanbieden en wil de huurovereenkomst met Inclusie Invest overnemen vanaf 1 februari 2024. Het OCMW zal wel nog gedurende een transitieperiode van maximum 5 jaar tussenkomen in de zorgkost voor een bedrag van 100.000 euro per jaar. De visie achter dit project was goed, maar over de uitwerking van het huurcontract, waaraan ook nog gigantische en onbetaalbare financiële voorwaarden verbonden waren zoals o.a. een kapitaalinbreng van 248.000 euro, werd niet ernstig genoeg nagedacht. Ook de zekerheid dat Paviljoen Maria zou erkend worden door het VAPH was erg onzeker toen het project werd opgestart. Voor sommige ouders van de bewoners of de bewoners zelf was dit een zware financiële last want zij moesten met eigen middelen de maandelijkse facturen betalen en hadden gehoopt alles of toch een groot deel te kunnen financieren via het PVB.

Aandeelhouders uit Zemst

Dit dossier kwam tot stand door cd&v met destijds Erik Moens als voorzitter van het OCMW. Het staat als een paal boven water dat hier echt heel kort door de bocht is gegaan. Onvoldoende voorbereiding en inzicht heeft geleid tot het feit dat dit project vooraf gedoemd was om te mislukken. Er werd bij de opstart van het project tot tweemaal toe op zoek gegaan naar aandeelhouders. Er werden er dan enkele gevonden binnen Zemst. Pittig detail: aan het begin van deze legislatuur hebben aandeelhouders hun kapitaal terug gevraagd waardoor er aan de gemeente/OCMW-Zemst gevraagd werd dit bedrag van 82.000 euro op te hoesten. Vlam heeft aandacht voor mensen en is de inclusie gedachte steeds genegen geweest en zal dat ook blijven. Voor ons is het echter belangrijk dat er haalbare projecten worden opgezet zodat op termijn betrokkenen geen slachtoffer worden.

Zoals voorzien komen er troostmuren op de begraafplaatsen binnen onze gemeente. In Elewijt en Zemst werden intussen de eerste troostmuren geplaatst en ook in gebruik genomen. Bedoeling van deze troostmuren is dat nabestaanden een klein ornament bijvoorbeeld een foto of iets dergelijk aan deze muur kunnen laten bevestigen door een aangestelde medewerker van de gemeente. Meer info is terug te vinden in het reglement over begraafplaatsen dat kan geraadpleegd worden op de website www.zemst.be. Uiteraard kan ten allen tijde info bekomen worden op de dienst burgerzaken op het gemeentehuis.

Bloemen met Allerheiligen

Er werd vaker aan de schepen van Begraafplaatsen door nabestaanden gevraagd of de bloemen met Allerheiligen langer dan 30 november kunnen blijven staan. Dit werd bekeken en het reglement op de begraafplaatsen werd intussen aangepast waardoor voortaan bloemen tot 10 december kunnen blijven staan. Uiteraard kan de begraafplaatsverantwoordelijke te allen tijde verwelkte bloemen wegnemen.