Een correcte en ervaren politica met dossierkennis

Met plezier kunnen we u meedelen dat Greta Lauwers bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 voor de vijfde maal de lokale lijst Vlam Zemst zal trekken. Een lijst met kandidaten om u tegen te zeggen. Kandidaten met het hart op de juiste plaats en die algemeen belang verkiezen boven eigen belang. Mensen die geen gronden hebben om te verkavelen of zichzelf willen verrijken met voorkennis van zaken. Kandidaten die een warm landelijk Zemst verkiezen boven nog meer beton in onze gemeente. Mensen die willen dat de wet en regelgeving voor iedereen wordt toegepast in plaats van à la tête du client.

 

Wie is Greta?

Ze is 59 jaar en geboren en opgegroeid in Zemst. Ze kende er een hele actieve en sportieve jeugd (chiro, jeugdclub Tramalant, volleybal…). Engagement heeft Greta altijd in het bloed gezeten. Zo nam ze op jeugdige leeftijd al meerdere verantwoordelijkheidsfuncties op zich zoals leidster bij Chiro Tijl, bestuurslid bij jeugdclub Tramalant en redactieverantwoordelijke van het maandblad Venus. Gedurende vele jaren speelde ze volleybal en fungeerde ze als scheidsrechter. Ze is al 38 jaar gelukkig gehuwd met Michel Teughels en woont in Weerde. Zoals velen onder u wellicht weten zet zij zich al 38 jaar belangeloos en zonder subsidies in voor verloren, achtergelaten en/ of mishandelde katten en honden. Samen met haar echtgenoot heeft ze al erg veel jongeren en jongvolwassenen uit een crisissituatie voor een korte of iets langere periode in huis genomen of begeleid. Ze is dan ook erg sociaal ingesteld. Beroepshalve heeft ze gewerkt als human resources manager maar ze besliste in 2000 om haar job in te ruilen voor haar politieke mandaten. Ze is één van de hardst werkende raadsleden, zo stond ooit te lezen in de krant. Greta heeft een diepgaande dossierkennis opgebouwd in haar 24-jarige onafgebroken politieke carrière. Ook dossier gerelateerde wetgeving is haar niet vreemd.

 

Waarom actief in de Zemstse politiek?

Alhoewel ze samen met Vlam al heel wat heeft kunnen realiseren, zelfs vanuit de oppositie, vindt ze dat er nog steeds zaken kunnen verbeteren en er meer gelijkheid tussen de inwoners maar ook tussen mannen en vrouwen kan bekomen worden. Sinds kort geven ook andere politieke partijen in hun publicaties blijk van aandacht voor dieren in onze gemeente. Dit is alvast een doelstelling die ze samen met haar Vlam-collega’s heeft bereikt namelijk de Zemstse politiek wakker schudden om meer aandacht voor dieren te hebben. Het hoofdstuk sociale zaken, dierenwelzijn, stedenbouw en leefbaarheid zijn enkele van haar stokpaardjes. Greta wil zich hiervoor dan ook nog verder blijven inzetten.

 

Zemstenaren, die reeds een gemeenteraad bijwoonden, hebben kunnen vaststellen met welke gedrevenheid en dossierkennis Vlam Zemst de belangen van de inwoners verdedigt en ook vaak resultaat boekt. Om dit in de toekomst nog beter te kunnen doen vragen wij om uw stem op 14 oktober 2018 toe te vertrouwen aan onze Vlam-kandidaten. Stemmen op elke kandidaat op de Vlam-lijst is perfect geldig. Vlam zal uw vertrouwen niet beschamen. Vlam biedt een programma aan waarin elke Zemstenaar, die wil leven in een gemoedelijk en warm Zemst, zich kan terugvinden. We zetten in op 4 belangrijke thema’s:

  • Betaalbaar wonen
  • Veiligheid
  • Leefbaarheid voor mens en dier
  • Behoud van het landelijke karakter en de open ruimte

Naast deze 4 speerpunten spitsen wij ons ook toe op lokale economie, het aanpakken en vernieuwen van alle straten in slechte staat, reële inspraak van de burgers met terugkoppeling op hun ideeën, livestream van de gemeenteraadszittingen, personeel, enzovoort. Ons integrale programma vindt u binnenkort op onze website www.vlamzemst.be.

In 1993 staken Walter Van Moer, Paul Vanhamme en Greta Lauwers de koppen bij elkaar en na heel wat studiewerk en instuderen van de gemeente- en OCMWwetgeving werd Vlam-Zemst geboren! Geen van hen had ooit eerder aan politiek gedaan en het was dus een hele uitdaging. We zijn dus geen partij die bestaat uit afgescheurde raadsleden van traditionele partijen. Vlam staat voor Veiligheid, Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen en trok in 1994 meteen met een volledige lijst naar de kiezer. We behaalden drie zetels in de gemeenteraad alsook een afvaardiging in het vast bureau en de OCMW-raad. Het was duidelijk dat de Zemstenaar verandering wilde in het Zemstse beleid.

Vlam derde grootste partij in Zemst

Vandaag zijn we de derde grootste partij in Zemst en één van de langst bestaande puur lokale partijen in Vlaanderen. Hier zijn we terecht fier op. We zien dan ook navolging in nabijgelegen gemeenten. De felle opkomst van lokale partijen brengt de traditionele partijen aan het wankelen en binnen afzienbare termijn zal wellicht de oubollige politiek er helemaal anders gaan uitzien. De wereld, een land, een stad of gemeente zal moeten bestuurd worden zoals een gezond bedrijf bestuurd wordt, en waar leidinggevenden zich geen wanbeleid kunnen permitteren.

Lokale politieke partijen doen het goed in binnen- en buitenland

Niet alleen in Nederland maar ook bij ons steken hoe langer hoe meer lokale partijen de kop op. Vlam biedt dan ook een waardig alternatief voor iedereen die zich niet meer kan vinden in traditionele partijen. In de gemeenteraad bewijzen wij al 24 jaar dat we als lokale partij echt dicht bij de burgers staan doordat we geen bovenlokale belangen te verdedigen hebben. In Nederland stemde recent 1 op 3 kiezers voor een lokale partij. In 2012 stemde 1 op 6 Zemstenaren voor Vlam! We hopen dat de Zemstenaar op 14 oktober 2018 ook in Zemst massaal voor de enige lokale partij Vlam Zemst zal kiezen zodat we echt verandering kunnen brengen.