Met de verkiezingen op komst gaat het College van Burgemeester en Schepenen plots bergen verzetten! Vooral burgemeester Coopman (bevoegd voor o.a. stedenbouw en ruimtelijke ordening) laat in allerlei media overkomen alsof “hij” voor alles zorgt in onze gemeente!! Beste Zemstenaren, laat u niet misleiden want burgemeester Coopman blaast koud en warm tegelijk! Hij wil Zemst landelijk houden maar tegelijkertijd werkt hij ijverig mee aan de omvorming van onze landelijke gemeente tot een stad. Grote verkavelingen worden aangemoedigd i.p.v. afgeremd. Mensen die een grote tuin hebben en hun eigen kinderen erin willen laten bouwen wordt het daarentegen moeilijk ja zelfs onmogelijk gemaakt! Grote winkels worden aangetrokken en flink geholpen wanneer ze willen uitbreiden. De lokale handelaars krijgen het steeds moeilijker want zij zien parkings in de onmiddellijke omgeving van hun lokale handelszaak alleen maar verdwijnen en tegelijkertijd ook hun klanten!

Het ene RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) volgt het andere op en deze RUP’s zijn niet altijd een verbetering. Integendeel, de kern van Hofstade moet aantrekkelijker worden maar bij de doortocht (herinrichting van de Tervuursesteenweg in Hofstade meer dan 10 jaar geleden) verdwenen reeds vele parkings in ‘t centrum met als resultaat dat meerdere lokale handelaars hun zaak moesten sluiten (kaaswinkel, groente- en fruitwinkel, kledingwinkel…). Onze lokale partij Vlam heeft toen meermaals gepleit (o.a. tijdens de infovergadering die destijds doorging in het Ontmoetingscentrum en nadien op de gemeenteraad) om de parkings rond de kerk in Hofstade en op de Tervuursesteenweg in ‘t centrum Hofstade, te behouden, maar cd&v vond dat ze moesten verdwijnen. Het is duidelijk dat cd&v (bevoegd voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen) niet echt met de lokale middenstand begaan is maar grote warenhuisketens (zoals langsheen de Brusselsesteenweg in Zemst) graag ziet komen. Momenteel loopt in Zemst een RUP om het warenhuis Lidl te kunnen laten uitbreiden. De gemeente startte hiervoor zelfs een RUP op waardoor agrarisch gebied omgevormd wordt tot bouwzone! Het landelijke zicht op het Hammeke en de Zennevallei verdwijnt op die manier helemaal! Logisch dat de kleinhandel uit heel Zemst het moeilijker en moeilijker krijgt. De lokale handelaar ziet niet alleen parkings verdwijnen maar ook klanten! Begrijpelijk want klanten gaan nu éénmaal boodschappen doen waar ze makkelijk kunnen parkeren en daar verandert geen enkele “theorie” iets aan!