De Vlaamse regering besliste om het kader van de sociale huisvesting in Vlaanderen te hertekenen. Hierdoor zullen de huidige 82 sociale huisvestingsmaatschappijen en 48 sociale verhuurkantoren zich moeten herorganiseren tot 42 woonmaatschappijen in 42 niet-overlappende werkingsgebieden. Op 4 februari 2022 legde de Vlaamse regering de nieuwe werkingsgebieden vast voor deze 42 woonmaatschappijen. Concreet betekent dit dat de gemeente Zemst moet overstappen van sociale huisvestingsmaatschappij Providentia en sociaal verhuurkantoor Webra naar een nieuwe woonmaatschappij. Samen met Kampenhout, Steenokkerzeel, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Meise en Londerzeel zal Zemst deel uitmaken van een nieuwe woonmaatschappij, die de naam krijgt Het Vlaams Woonanker.

Intussen werden op de gemeenteraad van april 2023 beslist om afgevaardigden voor de Algemene Vergadering aan te stellen en kandidaat-bestuurders voor de Raad van Bestuur voor te dragen. Voor Vlam werd Greta Lauwers, schepen van Wonen, voorgedragen voor de Raad van Bestuur en Liliane De Vos als plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering. In de komende periode gaan de onderhandelingen door om de overdracht van patrimonium te bespreken en realiseren.

Wat verandert er voor de huurders van een Providentia woning of appartement?

Er verandert op korte termijn niets want Providentia zal blijven instaan voor verder onderhoud en herstellingen tot wanneer de overdracht van woningen en appartementen zal gebeurd zijn. Nadien is het de bedoeling dat in alle gemeenten, die deel uitmaken van het gemeenschappelijk werkingsgebied, er sociale woningen kunnen bijkomen en zeker ook dat de leegstand van sociale woningen alsook de kwaliteit van deze woningen kan weggewerkt worden.

Ook in de Vlam-publicatie van januari 2021 kon u lezen hoe Vlam haar verkiezingsbelofte hield. Toen informeerden we u uitgebreid over de aanpak die werd gekozen om de open ruimte in onze gemeente maximaal te behouden. Er werd gekozen om niet langer gigantische verkavelingen in het buitengebied toe te laten. Op deze manier wordt het landelijk karakter bewaard, wordt er geen extra mobiliteit gegenereerd en kan het regenwater beter in de grond dringen omdat er niet wordt verhard. Zeker met de grote waterproblematiek, die we recent kenden, is dit heel erg belangrijk.

Betaalbaar wonen voor Zemstenaren

Een andere verkiezingsbelofte van Vlam was dat we het wonen in onze mooie gemeente opnieuw betaalbaar willen maken. Zo opteerde Zemst om, samen met Grimbergen, Kampenhout en Steenokkerzeel, een onderzoek te verrichten bij de jongeren tussen 18 en 30 jaar om de noden rond “betaalbaar wonen” in kaart te brengen. Maar liefst 457 jonge Zemstenaren vulden een enquêteformulier in. Meer dan 81% wil in Zemst blijven wonen. 14% geeft aan dat ze maandelijks financieel door familie zouden geholpen worden wanneer ze zelfstandig zouden gaan wonen. 57% zou éénmalig financieel geholpen worden. Kortom deze enquête gaf een behoorlijk overzicht van de situatie bekeken door de bril van de jonge Zemstenaren die zelfstandig willen gaan wonen. Met deze resultaten zullen we vanuit de gemeente nu actief aan de slag gaan om te zien wat we op korte termijn kunnen doen om het betaalbaar wonen mee mogelijk te maken.