Vlam voegt een agendapunt “Aanleggen van bijkomende parking aan school De Regenboog Elewijt” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 22 februari 2018.

Motivatie:

Reeds eerder bracht de Vlam-fractie het tekort aan parkeerruimte aan de school van Elewijt onder de aandacht op de gemeenteraad. Het probleem is intussen alleen maar toegenomen. Heel wat ouders en personen, die kinderen komen afhalen aan school, moeten hun auto noodgedwongen op het braakliggend perceel grond (gelegen rechts van de toegang naar de parking) parkeren. Dit perceel is eigendom van de gemeente Zemst. De Vlam-fractie vraagt de stemming om dit perceel grond in te richten als bijkomende parking.

Feiten:

Er wordt vastgesteld dat ouders en grootouders bij het brengen en halen van de kinderen momenteel parkeren op het braakliggend stuk grond, gelegen rechts van de toegang naar de parking. De vraag van VLAM om dit perceel grond in te richten als bijkomende parking werd al eerder gesteld en negatief beoordeeld. De Verkeerscel is van oordeel dat bijkomende parkeerplaatsen inrichten geen oplossing zal vormen.

Kanttekening:

In november jl. besliste diezelfde meerderheid cd&v/n-va om wel een bijkomende parking aan te leggen op een braakliggend terrein (eigendom van de gemeente) ter hoogte van de school in Eppegem. Hier heerst er eveneens een parkeerprobleem met de nodige chaos tot gevolg! In Eppegem kan dit wel, in Elewijt niet, begrijpen wie kan …

Beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2018:

Met 8 stemmen voor (Greta Lauwers, Linda De Coster, Tim Borteel, Jason Valgaerts, Inge Malomgré, Leen Mertens, Patrick Van Den Bosch, Carla Vandervorst), 16 stemmen tegen (Bart Coopman, Veerle Geerinckx, Koen Vandermeiren, Dirk Van Roey, Jan Verdoodt, Piet Van Grunderbeek, Kathleen Goovaerts, Alex Heyvaert, Bart Graus, Tom Dehaene, Werner Keersmaekers, Ilse Van de Velde, Marc De Fraeye, Danny Usewils, Ann Coppens, Pascale Bladt).

Het voorstel van de VLAM-fractie om een bijkomende parking aan te leggen aan de school De Regenboog in Elewijt wordt verworpen.

Vlam voegt een agendapunt “Aanleggen van bijkomende parking t.h.v. de school De Regenboog in Elewijt” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 28 januari 2016.

Motivatie:
Elke schooldag opnieuw doet er zich een parkeerprobleem voor tijdens de piekuren t.h.v. de school in Elewijt met verkeerschaos tot gevolg. Recent nam het CBS op vraag van de ouderraad en de school een beslissing dat er niet meer mag geparkeerd worden op de ontsluitingsweg van de nieuwe parking naar het Molenveld. Naast deze ontsluitingsweg ligt een ruim perceel dat eigendom is van de gemeente. Dit kan perfect aangewend worden om bijkomende parking te voorzien. Om de veiligheid tegemoet te komen vraagt de Vlam-fractie de stemming aan de raad om het CBS te gelasten meteen het nodige te doen opdat er een parking kan aangelegd worden. De gemeente is ontvoogd en kan perfect in een erg korte tijdspanne de nodige vergunningen in orde maken om deze bijkomende parking te realiseren.

De schepen van Mobiliteit, Jan Verdoodt, antwoordt dat het schepencollege op vraag van de ouderraad en de school een beslissing heeft genomen dat er niet meer mag geparkeerd worden op de ontsluitingsweg van de nieuwe parking naar de school. Naast deze ontsluitingsweg ligt een ruim perceel dat eigendom is van de gemeente. Dit zou kunnen worden aangewend om bijkomende parking te voorzien. Dit aspect werd ook reeds eerder door de diensten en het schepencollege onderzocht. De conclusie is dat met bijkomende parkeerplaatsen de parkeerchaos niet aangepakt wordt. Dit in de veronderstelling dat men zo dicht mogelijk bij de schoolpoort wil parkeren en dat extra parkeerplaatsen ook extra auto’ aantrekken. Dit is een standpunt dat vanuit elke mobiliteitsinstantie wordt aangehaald. Om het parkeerleed enigszins te verzachten nam het college onlangs de beslissing om bijkomende parkeerplaatsen voor de leerkrachten te voorzien achter het schoolgebouw, zodat er meer parkeerplaatsen op de parking zelf openblijven. Het verkeers- en parkeerprobleem zal door het college van burgemeester en schepenen geëvalueerd worden na het invoeren van de nieuwe maatregelen.

Beslissing: Er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd.