Meerdere straten in het centrum van Eppegem kreunden de laatste jaren meer en meer onder de toenemende verkeersdrukte. In straten waar lintbebouwing aanwezig is, hebben bewoners niet altijd een garage of oprit om er hun wagen te stallen. Bijgevolg staan er dan ook heel wat voertuigen in de straten geparkeerd, maar deze straten zijn niet altijd breed genoeg om naast geparkeerde voertuigen ook nog dubbel richtingsverkeer toe te laten.

Stijn Streuvelslaan herleeft

De Stijn Streuvelslaan, die historisch vrij smal is, kreeg dagelijks heel wat verkeer te verwerken waaronder ook veel vrachtwagens. De snelheid werd vaak niet gerespecteerd waardoor bewoners van deze straat letterlijk in hun zetel of bed daverden. Ongevallen en schade aan geparkeerde wagens waren dan ook wekelijkse kost. Om nog te zwijgen van de regelmatige verkeersagressie die dergelijke situaties meebrengen. Door het invoeren van het eenrichtingsverkeer (komende vanaf de Brusselsesteenweg) is het echt verbeterd. De bewoners kunnen weer herademen.

Eénrichtingsverkeer in meerdere straten en schoolomgeving

Naast de Stijn Streuvelslaan werd er eveneens ook éénrichtingsverkeer ingevoerd in onder andere de Cardijnstraat, de Schranslaan en het Martelarenplein. Ook daar zijn doorsnee de bewoners tevreden. De Schranslaan heeft een heel slecht wegdek en moet volledig worden vernieuwd. Op de infoavond vernamen we dat die straat gepland staat om aangepakt te worden binnen afzienbare tijd. Intussen werd een proefopstelling ingericht om deze straat als fietsstraat te gebruiken. Deze proefopstelling werd intussen al bijgestuurd en zal na verloop van tijd opnieuw geëvalueerd worden. Dit bestuur luistert echt maximaal naar zijn inwoners en handelt in het algemeen belang. Ook in de schoolomgeving werden maatregelen genomen om het veiliger te maken voor de schoolgaande kinderen.

Colruyt krijgt in- en uitrit via Brusselsesteenweg

Tot heden moeten de bezoekers van de Colruyt nog steeds de parking verlaten via de Kreupelstraat. Hier komt verandering in zo heeft AWV (Agentschap voor Wegen en Verkeer) beloofd. In de toekomst zal men via de Brusselsesteenweg de Colruyt kunnen verlaten met de wagen. Dit zal een ontzettende verbetering betekenen voor de bewoners van de Kreupelstraat, Warandeweg en Beekstraat. Deze straten zijn woonstraten en niet geschikt om veel verkeer aan te kunnen.

Verharding weg, groen in de plaats

Ter hoogte van het kruispunt met de Grimbergsesteenweg werd verharding weggehaald en in de plaats een boom geplant. Dit fleurt het centrum langsheen de drukke Brusselsesteenweg echt wel op. Eerder werden op deze Brusselsesteenweg te Eppegem ook al verkrotte gebouwen gesloopt en met groen ingezaaid.