Dit bestuur heeft deze legislatuur beslist dat elke deelgemeente haar begraafplaats behoudt en wordt heringericht, wat ontzettend veel mensen appreciëren. In het kader van deze herinrichting werd in februari jongsleden, het ontwerp voor de begraafplaats van Weerde toegelicht in d’Oude School. Na de toelichting en in de weken nadien, had iedereen de mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen en/of suggesties te doen waarmee in de mate van het mogelijke rekening werd gehouden.

Hoe is de inrichting vandaag?

Op de begraafplaats in Weerde liggen vandaag alle begraafvormen door elkaar wat erg chaotisch is en niet bepaald respectvol. Strooiweide, een urneveld, een columbarium en begravingen in volle grond liggen ongeordend naast elkaar. Verder op de begraafplaats liggen begravingen met een concessie in kelder en begravingen met gewone wettelijke rusttijd (in Zemst 15 jaar) eveneens door elkaar. Hierdoor krijgt men op heel wat plaatsen openingen tussen graven. Want wanneer een wettelijke rusttijd voorbij is en de nabestaanden niet opteren om een concessie af te sluiten, wordt de grafsteen weggenomen.

Wat verandert er concreet?

Er komt een beter ingericht urneveld, columbarium en strooiweide. Concessies en niet-concessies zullen bij elkaar gelegd worden en niet meer door elkaar. Rustbanken, toegankelijke paadjes voor rolstoelgebruikers en personen met verminderde mobiliteit, bloemen en meer groen zullen worden voorzien. Nieuw zal zijn dat een sterretjesweide voor ongeboren kindjes. Eveneens wordt een troostmuur voorzien voor nabestaanden, die een klein herdenkteken van een grafsteen, urne of nis in columbarium willen laten ophangen nadat de concessie of wettelijke begraaftijd voorbij zijn. Ook de parking voor auto’s en fietsen wordt aangepakt zodat ook die beter toegankelijker wordt.

Nabestaanden tevreden

Na de infomarkt hebben de meeste mensen zich positief uitgelaten over de ontwerpplannen. Vragen en suggesties konden bezorgd worden aan de dienst burger waarmee in de mate van het mogelijke ook rekening werd gehouden.

Verplaatsing van bestaande urnevelden en columbaria

Zodra de verplaatsing aan de orde is van urnevelden en columbaria zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht zodat ze zelf kunnen uitmaken of ze al dan niet wensen aanwezig te zijn bij de verplaatsing. Het spreekt voor zich dat elke verplaatsing apart en met respect zal gebeuren.

Wie betaalt de kosten?

Zoals op de infomarkt meermaals gezegd en het gemeentelijk reglement voorziet worden de kosten van gewone verplaatsingen gedragen door de gemeente en vallen deze niet ten laste van nabestaanden. De roddels die hierrond verspreid worden zijn echt uit de lucht gegrepen.