Op vrijdag 15 december gingen enkele Vlam bestuursleden traditiegetrouw hun schoendoos gevuld met een warme muts en lekkers t.v.v daklozen inleveren bij hun coalitiepartner Vooruit. Dit jaar maakten ze er echter een bijzondere levering van. Ze voorzagen ook voedselpakketjes gevuld met voeding en versnaperingen voor de honden van daklozen. Daklozen met een pluizige ‘compagnon de route’, het is een vertrouwd beeld. De genegenheid en aanwezigheid van de hond maakt het leven op straat net dat tikkeltje draaglijker voor velen onder hun. Je kan dus de mens helpen via zijn dier. We geven bij Vlam graag de nodige aandacht aan mens én dier!

Er is de laatste tijd heel wat te doen geweest rond het dierenasiel van Zemst. Journalisten doen hun duit in het zakje om onnodige sensatie te brengen over een problematiek waarbij de essentie, namelijk het welzijn van de dieren, zelfs amper of niet aan bod komt. Op sociale media geven heel wat mensen hun mening, gooien met modder en nemen standpunten in zonder het dossier afdoende te kennen. Spijtig maar het zij zo. Hartverwarmend zijn de ontelbare reacties van mensen die vooruit kijken en enkel het belang van dieren vooropstellen. De aanwezige dieren in het Dierenopvangcentrum vzw krijgen de nodige zorgen en aandacht van vrijwilligers.

Feiten

De gemeente verhuurt een gemeentelijk gebouw, gelegen aan de Erasmuslaan in Eppegem, aan het Dierenopvangcentrum vzw voor 25 euro per jaar. Het opvangcentrum krijgt jaarlijks van de gemeente 0,27 euro per inwoner om gevonden en/of gekwetste dieren op ons grondgebied op te halen en te verzorgen. Daarnaast heeft de gemeente Zemst een overeenkomst met het Dierenopvangcentrum vzw om de zwerfkatten in Zemst op te halen en steriel te laten maken. Indien het katten betreft die niet sociaal kunnen gemaakt worden, worden ze teruggezet op de plek waar ze gevangen werden. Zwervers die wel nog kunnen geplaatst worden, dienen ter adoptie worden aangeboden. De gemeente betaalt ook de kost van het steriel maken alsook om het dier te testen op aids en leukose (kattenleukemie). Het spreekt voor zich dat alle dieren, die in het opvangcentrum binnenkomen alle nodige zorgen moeten krijgen in het belang van het dier. De vzw sloot ook contracten af met andere gemeenten om voor hen dieren op te halen en om zwerfkatten te gaan vangen tegen betaling.

 

Verbreking van het contract

Na heel wat schriftelijke en mondelinge klachten had het gemeentebestuur gesprekken met de uitbater van het dierenasiel. Verbeteringen bleven uit en het bestuur besliste om het Dierenopvangcentrum vzw in gebreke te stellen. De vzw had 30 dagen tijd om oplossingen door te voeren maar helaas zonder enige reactie. Hierna besloot het gemeentebestuur het contract met de vzw te verbreken. De opzeg loopt tot 31 mei 2024.

Nieuwe uitbating

Weldra wordt er een oproep gelanceerd vanuit de gemeente Zemst om een nieuwe uitbater of uitbaatster te vinden. Want het is nooit de bedoeling van de gemeente geweest om het dierenasiel te sluiten ook al werd dit bericht door boze tongen de wereld ingestuurd. In het belang van de dieren, ook buiten Zemst, heeft de gemeente Zemst de gemeentebesturen waarmee de vzw een contract afgesloten heeft, uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij werd hen bevestigd dat het nooit de bedoeling is geweest en niet de bedoeling zal zijn om het dierenasiel in Zemst te sluiten.

Helaas zijn er nog steeds heel wat kattenbaasjes die hun huiskat niet laten steriel maken niettegenstaande dit in Vlaanderen wettelijk verplicht is sinds 2014. Hierdoor worden er jaarlijks nog heel wat kittens (jonge katjes) geboren, die uiteindelijk niet echt gewenst zijn. Deze ongewenste wezentjes worden dan vaak weggegeven of ergens gedropt. Hierdoor zijn deze dieren dikwijls gedoemd om een zwerfkattenleven te gaan leiden. Wie een kat krijgt is niet altijd voldoende op de hoogte wat er allemaal komt bij kijken om het dier een correct leven en de nodige verzorging te geven. Het houden van een dier kost geld. Bovendien moet elke kat die van eigenaar verandert in orde zijn met de wetgeving. Dit wil zeggen dat de poes moet steriel gemaakt zijn, gechipt en geregistreerd worden.

Zwerfkatten lijden een triest bestaan

De kat is een huisdier wat wil zeggen dat ze een plaatsje in huis verdient waar het warm is en de nodige verzorging krijgt ook medisch indien nodig. Zwerfkatten daarentegen zijn onder andere gedoemd op zoek te gaan naar eten en krabben vaak vuilniszakken stuk om voedsel te zoeken. Vaak worden ook tuinen overhoop gehaald doordat ze er hun behoeften gaan in doen. Er werd de afgelopen jaren al heel wat tijd, moeite en geld besteed aan het steriel maken van zwerfkatten door heel wat organisaties en vrijwilligers die het meestal zonder financiële steun moeten redden. Zij verdienen dan ook een dikke pluim! Voor zwerfkatten die door het dierenopvangcentrum van Zemst worden gevangen, betaalt de gemeente de sterilisatiekosten. Wanneer er echter niet strenger wordt opgetreden versus die baasjes die hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan blijft het probleem bestaan met groot dierenleed tot gevolg.

Eerst sensibiliseren, dan handhaven

Katten vermenigvuldigen zich heel snel. Het steriel maken van alle katten is dan ook super belangrijk om zwerfkatten te voorkomen. Om kattenbaasjes ertoe aan te zetten zich in orde te stellen met de wetgeving, opteert de gemeente Zemst om tijdelijk een financiële tegemoetkoming te voorzien in het kader van een sensibiliseringsactie. Wie zijn/haar kat voor 1 maart 2023 laat steriel maken bij een dierenarts van Zemst, kan een gemeentelijke tegemoetkoming krijgen. Dit geldt slechts voor 1 kat per gezin. Wie het financieel minder breed heeft krijgt een hogere tegemoetkoming. De details en voorwaarden zijn terug te vinden op www.zemst.be, in het decembernummer van Zemst Info of op het algemeen telefoonnummer van de gemeente Zemst 015 61 88 90.

Hoe langer hoe meer nemen dieren een belangrijke plaats in het leven van mensen. We zijn in de helft van de legislatuur en blikken graag terug op wat er gerealiseerd werd. Dierenwelzijn Vlaanderen mag fier zijn op de gemeente Zemst. We dragen niet alleen het label van diervriendelijke gemeente, maar we namen ook echt diervriendelijke beslissingen.

Geen vuurwerk meer in Zemst

Vuurwerk kan niet meer in onze gemeente. Heel wat honden, katten, paarden, koeien, ezels, vogels, bijen enz. worden niet langer meer getraumatiseerd door het gigantisch geknal. Mensen hoeven de pret niet te laten bederven want er bestaat een mooi alternatief zoals lichtspektakels.

Opvang voor dieren bij de Ark van Pollare

In Zemst was nood aan opvang voor dieren (anderen dan honden en katten). De gemeente sloot daarom een overeenkomst af met de Ark van Pollare in Lennik. Deze vzw heeft heel wat ruimte voor opvang van weide- en neerhofdieren. Ze zijn vrij uniek in Vlaanderen.

Geen dieren meer op markten in Zemst

Dieren verkopen of tentoonstellen hoort niet thuis op markten in Zemst. Ze raken gestresseerd, staan vaak zonder eten of drinken in alle weer en wind. Bovendien gaan mensen heel vaak over tot impulsieve aankopen. Een dier houden brengt heel wat verantwoordelijkheid met zich mee. Naast een aangepaste huisvesting, voeding en nodige aandacht kunnen kosten voor dierenartsbezoek met eventueel nodige medicatie bij ziekte, hoog oplopen. Wanneer een baasje daar onvoldoende over nadenkt is de kans groot dat na korte tijd het dier al in een opvang of asiel terecht komt. Er zijn zeker markten waar dit wel mogelijk is zoals bijvoorbeeld op de jaarmarkt in Vilvoorde. Doch dit vergt een deskundige organisatie en begeleiding van o.a. dierenartsen. Documenten van het dier worden gecontroleerd en alles wordt in acht genomen om eventuele ziekten niet te laten verspreiden.

Drie hondenlosloopweiden

Er kwam een losloopweide voor honden bij wat het aantal op drie brengt binnen Zemst. Jouw hond kan zich uitleven op een losloopweide in Weerde, Hofstade of Eppegem. Het spreekt voor zich dat elk baasje verantwoordelijk blijft en erop toeziet dat zijn/haar hond geen gevaar vormt voor andere dieren.

Constante sensibilisatie aangaande dierenwelzijn

De populatie van zwerfkatten blijft veel te hoog. Elk baasje van een kat heeft de wettelijke verplichting zijn/haar kat steriel te laten maken en te laten chippen. Helaas zijn er nog steeds eigenaars, die nalaten hun dier te laten steriel maken. Deze mensen zijn dus mee verantwoordelijk dat er nog steeds zwerfkatten blijven bijkomen.

Ook wordt er nu in Info-Zemst veel aandacht besteed aan dierenwelzijn in de bredere zin van het woord.

Vlakbij de nieuwe parking van het natuurgebied Dorent aan de Rekelstraat in Eppegem is een nieuwe losloopweide voor honden ingericht. Op deze afgesloten plaats kunnen honden zich uitleven door ongehinderd vrij rond te lopen en spelen. Het spreekt voor zich dat elk baasje verantwoordelijk blijft en erop toeziet dat zijn/haar hond geen gevaar vormt voor andere dieren. Buiten de hondenzone moeten ze aan de leiband.

Dit brengt het aantal losloopweides voor honden binnen Zemst op drie. Een losloopzone vind je aan de Weerdse visvijver. De andere hondenlosloopzone bevindt zich in het domein van Sport Vlaanderen Hofstade, vlakbij ingang A (ter hoogte van de sporthal).

Zo kunnen onze trouwe viervoeters hun energie kwijt kunnen op een plek die daarvoor voorzien is!

In Zemst was nood aan opvang voor dieren, andere dan honden en katten. Jammer genoeg zijn er paarden, koeien, schapen, geiten, neerhofdieren maar ook dieren als cavia’s, konijnen en zelfs reptielen die nood hebben aan opvang omdat ze achtergelaten werden of uitgebroken zijn. Voor deze dieren bestond er geen georganiseerde opvangmogelijkheid in Zemst. De gemeente sloot daarom een overeenkomst af met het opvangcentrum “Ark van Pollare” in Lennik. Deze vzw heeft heel wat ruimte voor opvang van weide- en neerhofdieren. Ze zijn vrij uniek in Vlaanderen.

Voor vele lezers is het goed geweten dat Vlam Zemst al 26 jaar ijvert voor meer dierenwelzijn in onze gemeente. Er werden sinds ons aantreden in de meerderheid (januari 2019) al heel wat drastische maatregelen genomen om het welzijn van dieren te verbeteren. Zo wordt de verkoop van dieren niet langer toegelaten op markten op ons grondgebied. Heel wat felicitaties van erg veel dierenvrienden en dierenrechtenorganisaties stroomden binnen, ook van buiten onze gemeente. Zelfs Ring-TV en de krant besteedden er aandacht aan.

 

De gemeente Zemst behaalde het nieuwe label van diervriendelijke gemeente dat uitgereikt werd door de provincie Vlaams-Brabant. Er werd eveneens een gemeentelijke medewerker deels vrijgemaakt om volop mee te werken aan het verder uitbouwen van een diervriendelijke gemeente. Bijkomend verschijnen er maandelijks interessante artikels in het gemeentelijk informatieblad ‘Zemst Info’ met als bedoeling de bevolking te sensibiliseren. Heel wat nuttige tips en info maken mogelijk dat baasjes nog beter voor dieren kunnen zorgen.

 

Nog een weg te gaan

Toch blijft er nog heel wat werk aan de winkel. Verwaarlozing of mishandeling moeten nog veel beter kunnen aangepakt worden. Ook de controle op het steriel maken van katten moet drastisch kunnen verhogen anders blijft het dweilen met de kraan open op het vlak van zwerfkatten. Om in dit alles verbetering te brengen is een optimale samenwerking met verschillende actoren noodzakelijk. Momenteel wordt ook nagegaan hoe weidedieren en pluimvee in nood in onze gemeente, snel kunnen worden opgevangen.

 

Gelukkig is er vandaag heel wat meer aandacht op hogere niveaus zowel bij Vlaanderen als bij de provincie Vlaams-Brabant. Tijdens een studiedag van dierenwelzijn in Brussel deelde minister Weyts tijdens zijn toespraak mee, dat hij dierenwelzijn op de politieke agenda van Europa wil krijgen.

 

Greta Lauwers, schepen van dierenwelzijn: “Mooie ambitie, die ik persoonlijk alleen maar kan toejuichen. Hopelijk houden deze overheden rekening met praktijkinformatie van ervaringsdeskundigen uit het veld. Alleen dan zal er vooruitgang kunnen geboekt worden. Hoop doet leven!”

Vlam is echt blij met de doorstart van het dierenasiel! We willen niet negatief overkomen maar vinden dat iedereen wel mag weten dat er heel wat voorafging alvorens de doorstart kon gerealiseerd worden. In oktober 2016 bracht Vlam de slechte werking van het dierenasiel op de gemeenteraad en bekwam, niettegenstaande het dralen van cd&v en n-va, toch de verbreking van de huurovereenkomst in februari 2017. De uitbater ontving 76.000 € voor zijn persoonlijke investering in het asiel. Er werd echter geen schatting door een beëdigd landmeter of deskundige gedaan van het gebouw en ook geen boekhouding voorgelegd waaruit een dergelijk bedrag blijkt!

Vlam maakte een profiel op waaraan een uitbater dient te voldoen en bezorgde dit aan de schepen van dierenwelzijn. Onder de Vlam-mandatarissen hebben we een dierenarts, een ervaren screeningsdeskundige en meteen ook iemand die al bijna 40 jaar zwerfkatten opvangt (zonder enige vorm van subsidies). Deze mensen boden gratis hun ervaring en kennis aan om te helpen een geschikte uitbater te vinden en een goed werkend asiel mee op de rails te zetten. Helaas kennen we in Zemst een nog oude politieke cultuur waardoor positieve en zinvolle inbreng vanuit oppositie aan kant wordt geschoven. Bijgevolg verkoos het college van burgemeester en schepenen veel geld uit te geven aan de intercommunale IGEMO om dit werk te laten doen. Vlam zag dit geld liever geïnvesteerd in het asiel in plaats van uit te geven aan een intercommunale die bovendien niet eens de nodige ervaring had in deze materie.

We hopen echt dat de nieuwe uitbater een goede doorstart kan maken en wensen hem alle succes! We hopen eveneens dat het asiel ook zal gebruikt worden voor de zwerfkatten in Zemst want in de concessieovereenkomst staat hier met geen woord over gerept! Er staat enkel in dat binnengebrachte dieren moeten opgevangen, verzorgd en terugbezorgd worden aan de eigenaar of ter adoptie moeten aangeboden worden. Op basis hiervan blijven de zwerfkatten aan hun lot overgelaten en wordt het grootste probleem binnen Zemst niet eens aangepakt!

Onze ervaring en hulp kunnen we echter niet ter beschikking stellen want het College van Burgemeester en Schepenen liet in de concessieovereenkomst zetten dat de medewerkers in het asiel zich niet politiek mogen engageren!

Vlam voegt een agendapunt “Aankoop chiplezer voor gevonden dieren.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 21 december 2017.

Motivatie:

Dieren die op straat aangetroffen worden (vaak doodgereden) worden meermaals door de gemeentediensten opgehaald. Deze diensten beschikken niet over een chiplezer waardoor het niet mogelijk is om onmiddellijk na te gaan of het gevonden dier gechipt is of niet. Er kan altijd een lezer opgehaald worden bij de politie, maar deze is niet altijd meteen beschikbaar. Bovendien is dit niet efficiënt werken. Daarom stelt de Vlam-fractie voor om een dergelijk toestel aan te kopen (raming aankoopprijs tussen de 100 en de 200 €) en ter beschikking te stellen van de gemeentelijke diensten die belast zijn met het ophalen van dieren.

Beslissing van de gemeenteraad van 21 december 2017:

Na een debat van maar liefst 20 minuten voor een luttig bedrag van maximum 200 euro (vooral Bart Coopman vond dit niet nodig) haalde Vlam de stemming binnen. Met 24 stemmen voor (Bart Coopman, Veerle Geerinckx, Koen Vandermeiren, Dirk Van Roey, Jan Verdoodt, Kathleen Goovaerts, Greta Lauwers, Alex Heyvaert, Linda De Coster, Tim Borteel, Jason Valgaerts, Inge Malomgré, Bart Graus, Tom Dehaene, Karin Andries, Werner Keersmaekers, Patrick Van Den Bosch, Ilse Van de Velde, Marc De Fraeye, Danny Usewils, Karin Schelfout, Ann Coppens, Pascale Bladt, Carla Vandervorst), 1 onthouding Open VLD (Bruno Lesage).

De raad gaat akkoord met het voorstel van de Vlam-fractie om een chiplezer aan te kopen voor het identificeren van gevonden dieren.

De gemeenteraad van 23 februari 2017 besliste om de huurovereenkomst van 7 april 2005, afgesloten tussen de gemeente Zemst en Dierenbescherming Zemst vzw, op te zeggen. De opzeggingstermijn gaat in op 1 maart 2017 en eindigt op 31 augustus 2017.

De vzw Dierenbescherming Zemst werd door de gemeente reeds tweemaal via aangetekend schrijven in gebreke gesteld. De vzw Dierenbescherming Zemst komt slechts gedeeltelijk of helemaal niet tegemoet aan de gestelde vragen en opmerkingen.

Meer bepaald:

  • zetelen er geen 7 personen in de Raad van Bestuur zoals vermeld in het ‘charter dierenasiel’ van 8 maart 2016;
  • worden geen verslagen bezorgd van de algemene ledenvergaderingen;
  • beschikt de gemeente niet over informatie over de planning en taken van de vrijwilligers;
  • is er onduidelijkheid over de openingsuren van het asiel;
  • is geen website operationeel met informatie over de dieren die voor adoptie worden aangeboden;
  • wordt geen actieplan bezorgd om te voldoen aan de bepalingen van het charter;
  • is geen informatie beschikbaar over in- en uitstroom van het aantal dieren, hoewel volgens de geldende wetgeving een register van de aanwezige dieren, afstandsverklaringen en adoptiecontracten dient beschikbaar te zijn.

Om deze redenen, en na verschillende malen overleg te hebben gepleegd met de voorzitter van de vzwDierenbescherming Zemst, is de gemeente van oordeel dat een opzegging van de huurovereenkomst de meest aangewezen manier is om uit de actuele problematische situatie te geraken. Een financieel expert werd aangesteld om de eventuele vergoeding te bepalen. Daarnaast zal door een beëdigde schatter de waarde van de bestaande gebouwen geschat worden.

Vlam ijvert al jaren voor dierenwelzijn en dierenbescherming in Zemst

Op de gemeenteraad van 14 november 2002 (15 jaar geleden) lieten wij een principe tot het oprichten van een dierenasiel goedkeuren. Nadat het asiel in gebruik werd genomen bleek na enige tijd dat de uitbating (door de vzw Dierenbescherming Zemst) helemaal niet verliep zoals het hoorde. In tegenstelling tot enkele andere politieke partijen hebben we vanuit Vlam steeds getracht om ons belangeloos in te zetten zonder dat dit in de media moest komen. Dieren hebben volgens ons nu eenmaal geen kleur. Helaas kwamen bepaalde politici maar al te graag met hun foto (genomen in het dierenasiel) in de pers, maar geen van deze politici pakte ooit de problematiek aan. Voor Vlam was de maat vol en begin 2016 begonnen we de druk op te drijven en de schepen van dierenwelzijn alsook het schepencollege tot inzicht te brengen. We brachten dit ernstige probleem meermaals ter sprake op de gemeenteraad en eindelijk werd gisteren de huurovereenkomst met de dierenbescherming van Zemst opgezegd. Het Vlaams Belang dreigde eerder dat de uitbater deze huuropzegging zal aanvechten voor het gerecht. Het Vlaams Belang neemt het duidelijk op voor de uitbater (tevens ook Vlaams Belanger) en niet meteen voor de dieren van Zemst.

We ijveren nu nog dat er een professionele doorstart kan gemaakt worden nadat de opzegperiode voorbij is. Gezien we binnen Vlam heel wat deskundige kennis en ervaring m.b.t. dierenwelzijn en dierenasielen hebben bezorgden we reeds in november 2016 een profiel waaraan een uitbater minimaal moet voldoen. Het is duidelijk dat het college momenteel niet echt bereid is om iemand met een contract voor bepaalde duur in dienst te nemen om het asiel op de rails te zetten qua uitbating. Het college zou maandag aanstaande het profiel bespreken op het college van Burgemeester en Schepenen. Vlam hoopt dat de meerderheidspartijen nog tot inzicht komen en dat dit dossier eindelijk kan afgerond worden. Intussen blijven Vlammers zich verder inzetten voor opvang van dieren die vandaag nog steeds geweigerd worden door Dierenbescherming Zemst!