Vlam voegt een agendapunt “Aanleggen van bijkomende parking t.h.v. de school De Regenboog in Elewijt” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 28 januari 2016.

Motivatie:
Elke schooldag opnieuw doet er zich een parkeerprobleem voor tijdens de piekuren t.h.v. de school in Elewijt met verkeerschaos tot gevolg. Recent nam het CBS op vraag van de ouderraad en de school een beslissing dat er niet meer mag geparkeerd worden op de ontsluitingsweg van de nieuwe parking naar het Molenveld. Naast deze ontsluitingsweg ligt een ruim perceel dat eigendom is van de gemeente. Dit kan perfect aangewend worden om bijkomende parking te voorzien. Om de veiligheid tegemoet te komen vraagt de Vlam-fractie de stemming aan de raad om het CBS te gelasten meteen het nodige te doen opdat er een parking kan aangelegd worden. De gemeente is ontvoogd en kan perfect in een erg korte tijdspanne de nodige vergunningen in orde maken om deze bijkomende parking te realiseren.

De schepen van Mobiliteit, Jan Verdoodt, antwoordt dat het schepencollege op vraag van de ouderraad en de school een beslissing heeft genomen dat er niet meer mag geparkeerd worden op de ontsluitingsweg van de nieuwe parking naar de school. Naast deze ontsluitingsweg ligt een ruim perceel dat eigendom is van de gemeente. Dit zou kunnen worden aangewend om bijkomende parking te voorzien. Dit aspect werd ook reeds eerder door de diensten en het schepencollege onderzocht. De conclusie is dat met bijkomende parkeerplaatsen de parkeerchaos niet aangepakt wordt. Dit in de veronderstelling dat men zo dicht mogelijk bij de schoolpoort wil parkeren en dat extra parkeerplaatsen ook extra auto’ aantrekken. Dit is een standpunt dat vanuit elke mobiliteitsinstantie wordt aangehaald. Om het parkeerleed enigszins te verzachten nam het college onlangs de beslissing om bijkomende parkeerplaatsen voor de leerkrachten te voorzien achter het schoolgebouw, zodat er meer parkeerplaatsen op de parking zelf openblijven. Het verkeers- en parkeerprobleem zal door het college van burgemeester en schepenen geëvalueerd worden na het invoeren van de nieuwe maatregelen.

Beslissing: Er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd.

Werk maken van de beloofde herstellingen en werken om Tervuursesteenweg (N227) in Elewijt veiliger te maken.

Vlam voegt een agendapunt “Schrijven te richten aan AWV en de bevoegde minister om eindelijk de beloofde herstellingen en werken om de baan veiliger te maken uit te voeren aan Tervuursesteenweg (N227) in Elewijt.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 28 januari 2016.

Motivatie:
De in 2014 vernieuwde Tervuursesteenweg te Elewijt vertoont meerdere erg gevaarlijke punten. Zo is de ruimte tussen de rijbaan en de diepe brede grachten op meerdere plaatsen onverantwoord smal. Dit werd reeds meermaals aangekaart door de Vlam-fractie op meerdere gemeenteraden. Op 5 maart 2014 gebeurde er dan een ernstig ongeval. Het CBS beloofde de zaak aan te pakken en enkele gesprekken vonden plaats tussen AWV en het CBS. Helaas zonder resultaat. Op de gemeenteraad van 14 maart 2014 vroeg de Vlam-fractie om zowel AWV als de bevoegde Minister aan te schrijven teneinde een veiligere Tervuursesteenweg te bekomen. Tot heden is er niks veranderd ter verbetering.
Daarom vragen wij de goedkeuring van de gemeenteraad opdat:

  • het CBS meteen het nodige zou doen om deze onveilige weg veiliger te laten maken d.w.z. een laatste maal een schrijven richten aan AWV en de bevoegde minister.
  • het CBS de nodige juridische stappen zou zetten indien er geen oplossing komt voor 1 mei 2016

Beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2016 met eenparigheid van stemmen:
Een schrijven te richten aan AWV met kopie aan de minister om de ernst van de situatie te benadrukken en de bezorgdheid van het gemeentebestuur over de veiligheid voor de weggebruikers nogmaals te uiten.

De lokale Zemstse partij Vlam verwent de Zemstenaars op zondag 14 februari met een Valentijnsontbijt aan huis. Omdat Vlam als lokale politieke partij geen financiële werkingsmiddelen krijgt zoals de andere traditionele partijen organiseert Vlam jaarlijks meerdere activiteiten. Zo organiseert Vlam voor de zevende maal op rij een Valentijnsontbijt. Op zondag 14 februari levert Vlam tussen 8u en 11 u een heerlijk vers ontbijtpakket aan huis in Zemst. Een hele ploeg met sympathisanten staat klaar om de pakketten keurig voor te bereiden en op het gewenste uur af te leveren aan huis. Romantische zielen hebben de keuze uit een standaard, een luxe (met bubbels) of een kinderontbijt. De ontbijtpakketten kunnen ook afgehaald worden waarbij een extra attentie wordt voorzien. Bestellen kan voor 5 februari via www.vlamzemst.be of via de Valentijnsfolder die de Zemstenaren in de bus krijgen.