Team Burgemeester, een lijst van N-VA, Vooruit en de lokale partij VLAM (Veiligheid en Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen) ambieert bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, de verderzetting van het huidige succesvolle bestuur dat de afgelopen legislatuur zijn daadkracht en doorzettingsvermogen reeds veelvuldig bewees.

Overtuigd van de gemeenschappelijke doelstellingen en visie worden de krachten gebundeld, ten dienste van het algemeen belang. Zo kan het huidige beleid op integere en respectvolle wijze worden verdergezet met voldoende ruimte voor verdere optimalisatie, op basis van maximale transparantie, inspraak en teamwork. Huidig burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) fungeert als lijsttrekker en ambieert opnieuw het burgemeesterschap, volledig gesteund door Greta Lauwers en Tim Borteel de vorige lijsttrekkers van respectievelijk Vlam en Vooruit. De partij Groen, die in de huidige legislatuur Zemst mee bestuurt, besloot in onderling overleg om de lijst “Team Burgemeester” niet te vervoegen, een beslissing die geenszins een impact zal hebben op de voltooiing van huidige gezamenlijke projecten.

Vlaams, sociaal en lokaal, met aandacht voor mens en dier wil Team Burgemeester op een heldere en participatieve manier Zemst besturen. De brede waaier aan persoonlijkheden, specialisten in hun vakgebied en representatief voor Zemst, garandeert een maximale complementariteit en ruimte voor overleg en een goed bestuur. Gedreven door een niet aflatende passie voor lokale politiek en Zemst als gemeenschapsvormende gemeente wist ieder lid van deze nieuwe lijst ook reeds in de voorbije legislatuur zijn of haar strepen te verdienen, mét een gezonde dosis veerkracht en verantwoordelijkheidszin.

Ondanks zware crisissen in de afgelopen jaren, met onder meer de Coronapandemie en de torenhoge inflatie, is de lijst aan huidige realisaties en projecten dan ook indrukwekkend te noemen. Zo wordt bijvoorbeeld alles in het werk gesteld om de verstedelijkingsdruk maximaal te weerstaan en het landelijk en open karakter van Zemst te bewaren, ook voor de toekomstige generaties. Met het project ORIZ (Open Ruimte in Zemst) dat onder andere ontharding en het terugdringen van de verkavelingsdrang buiten de kernen beoogt, wordt de daad bij het woord gevoegd. Nooit eerder werd en wordt er bovendien op dergelijke intensieve wijze geïnvesteerd in de lokale sport- en jeugdinfrastructuur. De geplande bouw van de nieuwe sporthal en het nieuwe Olympisch zwembad zijn hier twee concrete voorbeelden van. Ook verkeersveiligheid en -leefbaarheid in de dorpskernen en schoolomgevingen is één van de stokpaardjes binnen het huidige gemeentebestuur met onder meer de aanleg van veilige oversteekplaatsen, installatie van snelheidscamera’s en optimalisatie van de weginfrastructuur.

Binnen het opzet van Team Burgemeester kan in de komende legislatuur tussen de verschillende politieke partijen op hetzelfde elan worden verder gewerkt. Zo kunnen opgestarte projecten worden voltooid en nieuwe worden opgestart, steeds ten dienste van het collectief en de Zemstenaar, met inspraak en zonder enig eigenbelang. Op die manier krijgen de diverse partijen en hun verkozenen in de praktijk de mogelijkheid om binnen hun domein weloverwogen en relevante initiatieven te nemen. Met respect voor het algemeen belang, voor elkaar als individu, voor de Zemstenaar én voor de administratieve diensten (inclusief de verschillende partijen en achterbannen) kan de burger rekenen op Team Burgemeester om Zemst nog groener, warmer, veiliger én aangenamer te maken.