Op zondag 11 februari verwent Vlam de Zemstenaren met een heerlijk vers Valentijnsontbijt en dit reeds voor de dertiende maal! Je hoeft er niet eens de deur voor uit want onze ontbijtkoeriers leveren de ontbijtpakketten thuis tussen 8u en 11u. Je kan het ontbijtpakket ook zelf afhalen in één van onze ophaalpunten. Bij afhaling wordt een extra attentie voorzien. Romantische zielen maar ook mensen die zichzelf of iemand anders eens willen verwennen, hebben de keuze uit een standaard, een luxe (met bubbels) of een kinderontbijt.

Bestellen kan tot 2 februari via deze link of via het inschrijvingsformulier die de Zemstenaren met de Vlampublicatie van januari in de bus kregen.

De nieuwjaarsreceptie is een mooie gelegenheid om samen terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar 2024. Het is tevens het ideale moment om elkaar persoonlijk een mooi, gezond en positief jaar toe te wensen. Tevens kan je wat bijpraten en kennismaken met onze mandatarissen en bestuursleden. Daarom nodigt Vlam iedereen graag uit om een toast uit te brengen op het nieuwe jaar.

Onze feestelijke nieuwjaarsreceptie met de nodige hapjes en drankjes heeft plaats op zondag 28 januari van 11u30 tot 14u in het Parochiecentrum te Zemst-Laar, Humbeeksebaan 188. Parkeren kan je in de onmiddellijke omgeving. Iedereen is van harte welkom! Om organisatorische redenen vragen wij om jouw aanwezigheid te bevestigen uiterlijk 21 januari aan Chris Verloo via chris.verloo@hotmail.com of op het nummer 015 61 43 48.

De nieuwe Vlam-publicatie valt binnenkort in de Zemstse brievenbussen. In dit nummer vind je de volgende artikels:

  • Het voorwoord van onze fractievoorzitster
  • Dierenasiel van Zemst blijft open!
  • Troostmuren op onze begraafplaatsen
  • Wist je dat …
  • Menselijke en duurzame oplossing voor Paviljoen Maria
  • Nieuwjaarsreceptie, iedereen welkom
  • Sporten is gezond voor jong en oud
  • Valentijnsontbijt op 11 februari

Veel leesgenot!

Op vrijdag 15 december gingen enkele Vlam bestuursleden traditiegetrouw hun schoendoos gevuld met een warme muts en lekkers t.v.v daklozen inleveren bij hun coalitiepartner Vooruit. Dit jaar maakten ze er echter een bijzondere levering van. Ze voorzagen ook voedselpakketjes gevuld met voeding en versnaperingen voor de honden van daklozen. Daklozen met een pluizige ‘compagnon de route’, het is een vertrouwd beeld. De genegenheid en aanwezigheid van de hond maakt het leven op straat net dat tikkeltje draaglijker voor velen onder hun. Je kan dus de mens helpen via zijn dier. We geven bij Vlam graag de nodige aandacht aan mens én dier!

Er is de laatste tijd heel wat te doen geweest rond het dierenasiel van Zemst. Journalisten doen hun duit in het zakje om onnodige sensatie te brengen over een problematiek waarbij de essentie, namelijk het welzijn van de dieren, zelfs amper of niet aan bod komt. Op sociale media geven heel wat mensen hun mening, gooien met modder en nemen standpunten in zonder het dossier afdoende te kennen. Spijtig maar het zij zo. Hartverwarmend zijn de ontelbare reacties van mensen die vooruit kijken en enkel het belang van dieren vooropstellen. De aanwezige dieren in het Dierenopvangcentrum vzw krijgen de nodige zorgen en aandacht van vrijwilligers.

Feiten

De gemeente verhuurt een gemeentelijk gebouw, gelegen aan de Erasmuslaan in Eppegem, aan het Dierenopvangcentrum vzw voor 25 euro per jaar. Het opvangcentrum krijgt jaarlijks van de gemeente 0,27 euro per inwoner om gevonden en/of gekwetste dieren op ons grondgebied op te halen en te verzorgen. Daarnaast heeft de gemeente Zemst een overeenkomst met het Dierenopvangcentrum vzw om de zwerfkatten in Zemst op te halen en steriel te laten maken. Indien het katten betreft die niet sociaal kunnen gemaakt worden, worden ze teruggezet op de plek waar ze gevangen werden. Zwervers die wel nog kunnen geplaatst worden, dienen ter adoptie worden aangeboden. De gemeente betaalt ook de kost van het steriel maken alsook om het dier te testen op aids en leukose (kattenleukemie). Het spreekt voor zich dat alle dieren, die in het opvangcentrum binnenkomen alle nodige zorgen moeten krijgen in het belang van het dier. De vzw sloot ook contracten af met andere gemeenten om voor hen dieren op te halen en om zwerfkatten te gaan vangen tegen betaling.

 

Verbreking van het contract

Na heel wat schriftelijke en mondelinge klachten had het gemeentebestuur gesprekken met de uitbater van het dierenasiel. Verbeteringen bleven uit en het bestuur besliste om het Dierenopvangcentrum vzw in gebreke te stellen. De vzw had 30 dagen tijd om oplossingen door te voeren maar helaas zonder enige reactie. Hierna besloot het gemeentebestuur het contract met de vzw te verbreken. De opzeg loopt tot 31 mei 2024.

Nieuwe uitbating

Weldra wordt er een oproep gelanceerd vanuit de gemeente Zemst om een nieuwe uitbater of uitbaatster te vinden. Want het is nooit de bedoeling van de gemeente geweest om het dierenasiel te sluiten ook al werd dit bericht door boze tongen de wereld ingestuurd. In het belang van de dieren, ook buiten Zemst, heeft de gemeente Zemst de gemeentebesturen waarmee de vzw een contract afgesloten heeft, uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij werd hen bevestigd dat het nooit de bedoeling is geweest en niet de bedoeling zal zijn om het dierenasiel in Zemst te sluiten.

Paviljoen Maria is ontstaan om tegemoet te komen aan de enorme nood die er was (en nog steeds is) met betrekking tot woonondersteuning voor personen met een beperking. De wachtlijsten van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) zijn enorm lang. Daarom besliste het OCMW–Zemst in 2013 het ‘Project Paviljoen Maria’ op te richten. Een woonproject, gevestigd op de Brusselsesteenweg in Zemst, waar 6 personen met een licht tot matige mentale ondersteuningsnood kunnen verblijven. De intentie om Paviljoen Maria als een ‘echte thuis’ te laten aanvoelen voor de bewoners was een nobel idee. Dit door ondersteuning en begeleiding van het OCMW op vlak van wonen, leven, werken en vrije tijd. Alzo zouden deze mensen op eigen benen leren staan.

Project had weinig slaagkansen

Er werd onderhandeld met Inclusie Invest, een erkende coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, voor de aankoop en renovatie van de woning. Het OCMW zou fungeren als projectdrager en zorgverstrekker. De huurovereenkomst en de zware financiële voorwaarden traden in voege op 1 januari 2015 met een looptijd van maar liefst 40 jaar! Vlam was van in het begin steeds erg kritisch naar de haalbaarheid van dit project, zowel op vlak van de nodige zorgen te kunnen verstrekken, als op financieel vlak. Het blijkt dan ook dat onze grote bezorgdheid heel terecht was. Al vlug bleek dat de huur van de woning, het loon van de coördinator en de conciërge jaarlijks serieuze verliesposten waren en nog steeds zijn. Bijkomend probleem was het uitblijven van de erkenning van Paviljoen Maria door het VAPH wegens te kleinschalig project. Hierdoor konden de bewoners, die over een PVB beschikten, dit niet gebruiken om hun zorg te financieren. Een PVB is een persoonsvolgend budget dat kan aangewend worden om de nodige ondersteuning te betalen.

Het huidig bestuur lost problemen op

Het huidig gemeentebestuur stelde inmiddels vast dat de zorgondersteuning die wordt aangeboden niet meer voldoet aan de steeds meer toenemende zorgvraag want op dat vlak heeft de gemeente te weinig expertise. Het is duidelijk dat een lokaal bestuur zoals een OCMW niet ideaal is om als initiatiefnemer op te treden voor een dergelijk gespecialiseerd kleinschalig project. Dit bestuur is sinds begin deze legislatuur op zoek gegaan naar oplossingen waarbij de nodige zorgen voor de bewoners steeds voorop werden gesteld. Geen gemakkelijke klus. Na ontelbare gesprekken met allerlei actoren werd uiteindelijk een mooie haalbare oplossing gevonden bij een grotere zorgverstrekker in Kampenhout namelijk OTB (Ons Tehuis Brabant).

Ons Tehuis Brabant neemt project over

OTB kan de bewoners van Paviljoen Maria een betere zorg- en dienstverlening aanbieden en wil de huurovereenkomst met Inclusie Invest overnemen vanaf 1 februari 2024. Het OCMW zal wel nog gedurende een transitieperiode van maximum 5 jaar tussenkomen in de zorgkost voor een bedrag van 100.000 euro per jaar. De visie achter dit project was goed, maar over de uitwerking van het huurcontract, waaraan ook nog gigantische en onbetaalbare financiële voorwaarden verbonden waren zoals o.a. een kapitaalinbreng van 248.000 euro, werd niet ernstig genoeg nagedacht. Ook de zekerheid dat Paviljoen Maria zou erkend worden door het VAPH was erg onzeker toen het project werd opgestart. Voor sommige ouders van de bewoners of de bewoners zelf was dit een zware financiële last want zij moesten met eigen middelen de maandelijkse facturen betalen en hadden gehoopt alles of toch een groot deel te kunnen financieren via het PVB.

Aandeelhouders uit Zemst

Dit dossier kwam tot stand door cd&v met destijds Erik Moens als voorzitter van het OCMW. Het staat als een paal boven water dat hier echt heel kort door de bocht is gegaan. Onvoldoende voorbereiding en inzicht heeft geleid tot het feit dat dit project vooraf gedoemd was om te mislukken. Er werd bij de opstart van het project tot tweemaal toe op zoek gegaan naar aandeelhouders. Er werden er dan enkele gevonden binnen Zemst. Pittig detail: aan het begin van deze legislatuur hebben aandeelhouders hun kapitaal terug gevraagd waardoor er aan de gemeente/OCMW-Zemst gevraagd werd dit bedrag van 82.000 euro op te hoesten. Vlam heeft aandacht voor mensen en is de inclusie gedachte steeds genegen geweest en zal dat ook blijven. Voor ons is het echter belangrijk dat er haalbare projecten worden opgezet zodat op termijn betrokkenen geen slachtoffer worden.

Zoals voorzien komen er troostmuren op de begraafplaatsen binnen onze gemeente. In Elewijt en Zemst werden intussen de eerste troostmuren geplaatst en ook in gebruik genomen. Bedoeling van deze troostmuren is dat nabestaanden een klein ornament bijvoorbeeld een foto of iets dergelijk aan deze muur kunnen laten bevestigen door een aangestelde medewerker van de gemeente. Meer info is terug te vinden in het reglement over begraafplaatsen dat kan geraadpleegd worden op de website www.zemst.be. Uiteraard kan ten allen tijde info bekomen worden op de dienst burgerzaken op het gemeentehuis.

Bloemen met Allerheiligen

Er werd vaker aan de schepen van Begraafplaatsen door nabestaanden gevraagd of de bloemen met Allerheiligen langer dan 30 november kunnen blijven staan. Dit werd bekeken en het reglement op de begraafplaatsen werd intussen aangepast waardoor voortaan bloemen tot 10 december kunnen blijven staan. Uiteraard kan de begraafplaatsverantwoordelijke te allen tijde verwelkte bloemen wegnemen.

Samen met heel wat Zemstenaren werd er tussen 21 maart en 31 oktober jl. overgegaan tot tegelwippen en verwijderen van niet noodzakelijke verharde oppervlakten. Zemst haalde zelfs de eerste prijs in de poule van Haviland waarbij we Asse, Kampenhout, Grimbergen en Kapelle o/d Bos achter ons lieten. De gemeente Zemst gaf zelf het goede voorbeeld en onthardde o.a. in Hofstade (Boomgaardstraaat), in Elewijt (Waversebaan), in Weerde (Damstraat), in Zemst (Stationslaan) en in Eppegem (hoek Grimbergsesteenweg en Brusselsesteenweg). Ook werden tegeltuintjes aangelegd zoals aan het Ontmoetingscentrum te Hofstade. Er komt nog een tweede Tegelwippenslag in 2024. Hopelijk ruilen er dan nog meer inwoners uit onze mooie gemeente Zemst, hun niet noodzakelijke verharding in voor groen of beplanting. Samen gaan we voor een volgende overwinning!

Team Burgemeester, een lijst van N-VA, Vooruit en de lokale partij VLAM (Veiligheid en Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen) ambieert bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, de verderzetting van het huidige succesvolle bestuur dat de afgelopen legislatuur zijn daadkracht en doorzettingsvermogen reeds veelvuldig bewees.

Overtuigd van de gemeenschappelijke doelstellingen en visie worden de krachten gebundeld, ten dienste van het algemeen belang. Zo kan het huidige beleid op integere en respectvolle wijze worden verdergezet met voldoende ruimte voor verdere optimalisatie, op basis van maximale transparantie, inspraak en teamwork. Huidig burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) fungeert als lijsttrekker en ambieert opnieuw het burgemeesterschap, volledig gesteund door Greta Lauwers en Tim Borteel de vorige lijsttrekkers van respectievelijk Vlam en Vooruit. De partij Groen, die in de huidige legislatuur Zemst mee bestuurt, besloot in onderling overleg om de lijst “Team Burgemeester” niet te vervoegen, een beslissing die geenszins een impact zal hebben op de voltooiing van huidige gezamenlijke projecten.

Vlaams, sociaal en lokaal, met aandacht voor mens en dier wil Team Burgemeester op een heldere en participatieve manier Zemst besturen. De brede waaier aan persoonlijkheden, specialisten in hun vakgebied en representatief voor Zemst, garandeert een maximale complementariteit en ruimte voor overleg en een goed bestuur. Gedreven door een niet aflatende passie voor lokale politiek en Zemst als gemeenschapsvormende gemeente wist ieder lid van deze nieuwe lijst ook reeds in de voorbije legislatuur zijn of haar strepen te verdienen, mét een gezonde dosis veerkracht en verantwoordelijkheidszin.

Ondanks zware crisissen in de afgelopen jaren, met onder meer de Coronapandemie en de torenhoge inflatie, is de lijst aan huidige realisaties en projecten dan ook indrukwekkend te noemen. Zo wordt bijvoorbeeld alles in het werk gesteld om de verstedelijkingsdruk maximaal te weerstaan en het landelijk en open karakter van Zemst te bewaren, ook voor de toekomstige generaties. Met het project ORIZ (Open Ruimte in Zemst) dat onder andere ontharding en het terugdringen van de verkavelingsdrang buiten de kernen beoogt, wordt de daad bij het woord gevoegd. Nooit eerder werd en wordt er bovendien op dergelijke intensieve wijze geïnvesteerd in de lokale sport- en jeugdinfrastructuur. De geplande bouw van de nieuwe sporthal en het nieuwe Olympisch zwembad zijn hier twee concrete voorbeelden van. Ook verkeersveiligheid en -leefbaarheid in de dorpskernen en schoolomgevingen is één van de stokpaardjes binnen het huidige gemeentebestuur met onder meer de aanleg van veilige oversteekplaatsen, installatie van snelheidscamera’s en optimalisatie van de weginfrastructuur.

Binnen het opzet van Team Burgemeester kan in de komende legislatuur tussen de verschillende politieke partijen op hetzelfde elan worden verder gewerkt. Zo kunnen opgestarte projecten worden voltooid en nieuwe worden opgestart, steeds ten dienste van het collectief en de Zemstenaar, met inspraak en zonder enig eigenbelang. Op die manier krijgen de diverse partijen en hun verkozenen in de praktijk de mogelijkheid om binnen hun domein weloverwogen en relevante initiatieven te nemen. Met respect voor het algemeen belang, voor elkaar als individu, voor de Zemstenaar én voor de administratieve diensten (inclusief de verschillende partijen en achterbannen) kan de burger rekenen op Team Burgemeester om Zemst nog groener, warmer, veiliger én aangenamer te maken.

Niemand kan nog zeggen niet op de hoogte te zijn dat het klimaat erg snel verandert. Droogte wordt alsmaar extremer en de regenbuien feller met allerlei gigantische problemen tot gevolg. Land- en tuinbouw krijgen het moeilijker want gewassen hebben water nodig maar te veel water zorgt dan weer voor een negatief resultaat op de opbrengst ervan. Overstromingen komen steeds vaker voor met grote gevolgen voor bewoners van woningen die getroffen worden. In Vlaanderen werden de laatste decennia veel te veel ondoordachte verkavelingen toegelaten zelfs in agrarisch en overstromingsgebied waardoor er veel te veel verhard werd. Ook in Zemst werd in het verleden veel te veel open ruimte ingenomen door stenen en beton.

Geef water en groen ruimte en versterk ORIZ

Om voornoemde redenen is het noodzakelijk dat iedereen tracht om zelf een steentje of andere verharding “te wippen” zelfs al is het maar 1 m². Vele kleintjes maken een groot! We moeten met zijn allen zorgen dat het water bij regenval tijdig in de grond kan dringen zodat het in de bodem terecht komt in plaats van in de riolering. Zo worden de watertafels in de bodem aangevuld en komt ons drinkwater minder snel in gevaar. Bovendien kan het ontharde deel dan met bloemen, struiken of zelfs met een kleine boom ingevuld worden.

Via het mooie project ORIZ (Open Ruimte In Zemst) is het de bedoeling dat we de open ruimte, die ons nog rest, maximaal behouden en koesteren. ORIZ voorziet eveneens dat we water meer ruimte moeten geven. Naast maximaal grachten behouden en weer aanleggen waar mogelijk, is ontharden een heel belangrijk onderdeel.

Ook Zemst neemt deel aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Tot 31 oktober 2023 vindt het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen plaats. Ook de gemeente Zemst doet mee om zoveel mogelijk tegels uit te breken en te vervangen door groen. De gemeente Zemst deed in 2022 een oproep bij de bevolking naar voorstellen waar op korte termijn kon onthard worden. Heel wat suggesties werden door de Zemstenaren geformuleerd en de gemeente Zemst ging dan ook snel van start met het uitvoeren van de ontharding van ingediende voorstellen. Zo kan je de resultaten al zien in de Stationslaan te Zemst waar parkeerplaatsen, die bijna niet werden gebruikt, onthard en beplant werden met een boom en struiken. Ook op het kruispunt van de Damstraat met de Rubenslaan in Elewijt werd een hele partij klinkers verwijderd en vervangen door groene beplanting. Daarnaast worden volop tegeltuintjes gerealiseerd op openbaar domein bij inwoners die er eentje aanvroegen en bij de gemeentelijke gebouwen.