Werk maken van de beloofde herstellingen en werken om Tervuursesteenweg (N227) in Elewijt veiliger te maken.

Vlam voegt een agendapunt “Schrijven te richten aan AWV en de bevoegde minister om eindelijk de beloofde herstellingen en werken om de baan veiliger te maken uit te voeren aan Tervuursesteenweg (N227) in Elewijt.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 28 januari 2016.

Motivatie:
De in 2014 vernieuwde Tervuursesteenweg te Elewijt vertoont meerdere erg gevaarlijke punten. Zo is de ruimte tussen de rijbaan en de diepe brede grachten op meerdere plaatsen onverantwoord smal. Dit werd reeds meermaals aangekaart door de Vlam-fractie op meerdere gemeenteraden. Op 5 maart 2014 gebeurde er dan een ernstig ongeval. Het CBS beloofde de zaak aan te pakken en enkele gesprekken vonden plaats tussen AWV en het CBS. Helaas zonder resultaat. Op de gemeenteraad van 14 maart 2014 vroeg de Vlam-fractie om zowel AWV als de bevoegde Minister aan te schrijven teneinde een veiligere Tervuursesteenweg te bekomen. Tot heden is er niks veranderd ter verbetering.
Daarom vragen wij de goedkeuring van de gemeenteraad opdat:

  • het CBS meteen het nodige zou doen om deze onveilige weg veiliger te laten maken d.w.z. een laatste maal een schrijven richten aan AWV en de bevoegde minister.
  • het CBS de nodige juridische stappen zou zetten indien er geen oplossing komt voor 1 mei 2016

Beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2016 met eenparigheid van stemmen:
Een schrijven te richten aan AWV met kopie aan de minister om de ernst van de situatie te benadrukken en de bezorgdheid van het gemeentebestuur over de veiligheid voor de weggebruikers nogmaals te uiten.