De gemeente Zemst sloot opnieuw een samenwerkingsovereenkomst ‘Warm Nest’ met 3Wplus. Hierdoor kunnen eigenaars hun leegstaande en onbewoonbare woningen, laten renoveren onder professionele begeleiding. Via het Klimaatproject Sociale Energierenovatie kunnen, deze eigenaars alzo aanspraak maken op hogere premies, fiscale voordelen, de Mijn VerbouwLening, enz. De gemeentelijke partner 3Wplus biedt hierbij volledige ontzorging van de eigenaars op technisch en administratief vlak tegen 3,5% van de totale renovatiekost (te betalen door de eigenaar).