Vlam is echt blij met de doorstart van het dierenasiel! We willen niet negatief overkomen maar vinden dat iedereen wel mag weten dat er heel wat voorafging alvorens de doorstart kon gerealiseerd worden. In oktober 2016 bracht Vlam de slechte werking van het dierenasiel op de gemeenteraad en bekwam, niettegenstaande het dralen van cd&v en n-va, toch de verbreking van de huurovereenkomst in februari 2017. De uitbater ontving 76.000 € voor zijn persoonlijke investering in het asiel. Er werd echter geen schatting door een beëdigd landmeter of deskundige gedaan van het gebouw en ook geen boekhouding voorgelegd waaruit een dergelijk bedrag blijkt!

Vlam maakte een profiel op waaraan een uitbater dient te voldoen en bezorgde dit aan de schepen van dierenwelzijn. Onder de Vlam-mandatarissen hebben we een dierenarts, een ervaren screeningsdeskundige en meteen ook iemand die al bijna 40 jaar zwerfkatten opvangt (zonder enige vorm van subsidies). Deze mensen boden gratis hun ervaring en kennis aan om te helpen een geschikte uitbater te vinden en een goed werkend asiel mee op de rails te zetten. Helaas kennen we in Zemst een nog oude politieke cultuur waardoor positieve en zinvolle inbreng vanuit oppositie aan kant wordt geschoven. Bijgevolg verkoos het college van burgemeester en schepenen veel geld uit te geven aan de intercommunale IGEMO om dit werk te laten doen. Vlam zag dit geld liever geïnvesteerd in het asiel in plaats van uit te geven aan een intercommunale die bovendien niet eens de nodige ervaring had in deze materie.

We hopen echt dat de nieuwe uitbater een goede doorstart kan maken en wensen hem alle succes! We hopen eveneens dat het asiel ook zal gebruikt worden voor de zwerfkatten in Zemst want in de concessieovereenkomst staat hier met geen woord over gerept! Er staat enkel in dat binnengebrachte dieren moeten opgevangen, verzorgd en terugbezorgd worden aan de eigenaar of ter adoptie moeten aangeboden worden. Op basis hiervan blijven de zwerfkatten aan hun lot overgelaten en wordt het grootste probleem binnen Zemst niet eens aangepakt!

Onze ervaring en hulp kunnen we echter niet ter beschikking stellen want het College van Burgemeester en Schepenen liet in de concessieovereenkomst zetten dat de medewerkers in het asiel zich niet politiek mogen engageren!