Haviland heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met  burgerparticipatie bij openbare besturen. Gemeente Zemst, die in haar klimaatactieplan maatregelen vooropstelt om de CO2-uitstoot terug te dringen, maakt gebruik van dit raamcontract om energiecoöperaties Ecopower en Klimaan zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen te laten leggen. Eerder kregen de Budohal in Elewijt, GC de Melkerij in Zemst, het ontmoetingscentrum in Hofstade en basisscholen De Regenboog in Elewijt en De Pimpernel in Laar al zonnepanelen op hun daken. Nu recent is dit ook uitgevoerd op de daken van de pas vernieuwde d’Oude School (56 panelen) en de SportCube (176 panelen). Voortaan wordt daar ook groene energie opgewekt!