Zemstenaren, die reeds een gemeenteraad bijwoonden, hebben kunnen vaststellen met welke gedrevenheid en dossierkennis Vlam Zemst de belangen van de inwoners verdedigt en ook vaak resultaat boekt. Om dit in de toekomst nog beter te kunnen doen vragen wij om uw stem op 14 oktober 2018 toe te vertrouwen aan onze Vlam-kandidaten. Stemmen op elke kandidaat op de Vlam-lijst is perfect geldig. Vlam zal uw vertrouwen niet beschamen. Vlam biedt een programma aan waarin elke Zemstenaar, die wil leven in een gemoedelijk en warm Zemst, zich kan terugvinden. We zetten in op 4 belangrijke thema’s:

  • Betaalbaar wonen
  • Veiligheid
  • Leefbaarheid voor mens en dier
  • Behoud van het landelijke karakter en de open ruimte

Naast deze 4 speerpunten spitsen wij ons ook toe op lokale economie, het aanpakken en vernieuwen van alle straten in slechte staat, reële inspraak van de burgers met terugkoppeling op hun ideeën, livestream van de gemeenteraadszittingen, personeel, enzovoort. Ons integrale programma vindt u binnenkort op onze website www.vlamzemst.be.