Luc Bessems, voorzitter BCSD (bijzonder comité voor sociale diensten) en schepen van sociale zaken: “Als huisarts is het vanzelfsprekend dat ik alles wat met zorg en gezondheid te maken heeft erg belangrijk vind. Daarom dringt een aangepast woonzorgcentrum zich op. Heel wat zaken binnen het huidige woonzorgcentrum Releghem in de Lindestraat of door vele Zemstenaren nog “rusthuis” genoemd, beantwoorden niet meer aan de huidige regel- en wetgeving. Kamers zijn te klein waardoor het vaak niet mogelijk is om met een tillift bewoners in of uit bed te helpen. Allerlei hulpmiddelen zoals rollators en rolstoelen moeten wegens plaatsgebrek op de gang gezet worden wat dan weer niet mag voor de brandveiligheid, gezien de gangen moeten vrij blijven voor evacuatie bij eventuele brand. Een ander gegeven is dat de laatste jaren er opvallend meer dementie vastgesteld wordt waardoor de vraag naar opname voor deze doelgroep steeds groter wordt. Hiervoor moet er aangepaste accommodatie beschikbaar zijn wat er nu onvoldoende is.”

 

Studie op komst

Het woonzorgcentrum heeft nood aan behoorlijke renovatie en aanpassing aan de nieuwe regelgeving. Dit is al enkele jaren geweten maar er werd niet echt veel ondernomen. Met dit bestuur willen we een totaalvisie met betrekking tot zorg ontwikkelen want zorg is ruimer dan enkel een woonzorgcentrum. Dit bestuur wil niet langer opteren voor ad hoc oplossingen want die zijn steeds korte termijn oplossingen, die bovendien veel geld kosten en uiteindelijk leiden tot dweilen met de kraan open. Daarom schreven we geld in het meerjarenplan om dit door een deskundig bureau in kaart te kunnen laten brengen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de huidige regel- en wetgeving alsook met de behoeften inzake zorg voor onze gemeente. Uit de studie moet blijken of er dient geopteerd te worden voor renovatie dan wel nieuwbouw.