Tot en met 2018 werd in de gemeente Zemst vaker geopteerd voor het voeren van rechtszaken (toen bevoegdheid cd&v) in plaats van gezond verstand en dialoog voorop te stellen. Rechtszaken kosten de gemeentekas handenvol geld, dat beter voor zinvollere dingen kan worden aangewend. Natuurlijk kan een rechtszaak niet altijd vermeden worden en is in die gevallen de gemeente genoodzaakt de rechten van de gemeente te (laten) verdedigen.

 

Voorbeeld van zinloos procederen

Een voorbeeld van zinloos procederen is het dossier “binnengebied Molenveld” in Elewijt. Hier werd in 2010 een rooilijn op percelen van privé-eigenaars gelegd met als bedoeling in de tuinen van bewoners van Molenveld, Pater Penninckxstraat en Dynastiestraat een woonwijk te ontwikkelen. Eigenaars van zowel de tuinen als de percelen waarop de rooilijn zou komen te liggen, dienden massaal bezwaar in tegen deze plannen. Ze waren massaal aanwezig op de zittingen van de gemeenteraden, waar dit dossier besproken werd. Helaas deze protesten lieten het toenmalige bestuur koud. Dit was dan ook het begin van een jarenlange rechtszaak want eigenaars trokken naar de rechtbank en haalden bij de Raad van State tot driemaal toe hun gelijk!

 

Nieuw bestuur verkiest gezond verstand

Begin 2019 besliste het nieuwe bestuur om deze rechtszaak te stoppen. De auditeur van de Raad van State had immers opnieuw (voor de derde maal) een voor de gemeente vernietigend verslag geschreven, dat even later door de rechter van de Raad van State werd gevolgd. Het nieuwe bestuur is van oordeel dat geschillen in de mate van het mogelijke moeten kunnen opgelost worden zonder te procederen.