In Eppegem werden begin maart bomen voor een nieuw speelbos geplant. Na de aanleg van de fietssnelweg door Zemst ging heel wat groen verloren. Om dat te compenseren werd nu een speelbos aangeplant vlak naast de fietssnelweg.

De fietssnelweg Mechelen-Vilvoorde op de Zennedijk is een belangrijke fietsverbinding. Vlam zag liever deze fietssnelweg aangelegd naast de spoorwegberm omdat zo 4 gevaarlijke oversteekpunten konden vermeden worden, maar helaas vorige legislatuur (toen zat Vlam nog in de oppositie) werd er anders beslist. Zemstenaars kunnen via die groene as naar Vilvoorde, en op termijn naar Mechelen en zelfs Antwerpen en Brussel. Een vier meter brede groene strook moest daarvoor wel verhard worden en doorkruist bovendien ook een groenzone. Om dat te compenseren, kocht de gemeente enkele terreinen in o.a. Eppegem aan om deze ecologisch in te richten. 

Natuur en buurt tevreden

Op één van deze terreinen, naast de Spoorwegstraat in Eppegem, werden 530 boompjes aangeplant door buurtbewoners, leden van de Chiro van Eppegem wiens lokalen vlakbij liggen. Ook onze 1ste Schepen Greta Lauwers hielp een handje mee. Chiro en buurt werden ook betrokken bij de opmaak van het inrichtingsplan. 

Wanneer de bomen zullen volgroeid zijn, vind je er een speelveld, een rij hoogstammige lindes, een fruitboomgaard, waterpartijen, een amfitheater, speelheuvels, klimbalken en een speelbos. De inrichting is er op gericht de natuur te ondersteunen. Er wordt bv. ook een bloemenweide met insectenhotel aangelegd en hiermee wordt een verkiezingsbelofte van Vlam waargemaakt nl. meer inzetten om de bijenpopulatie te verhogen. Het filmpje waarop kinderen deze bezorgdheid uitspraken is nog steeds te bekijken op onze website en op de Vlam-facebookpagina. 

Een tweede terrein, in de omgeving van de Heidestraat in Zemst, komt later aan de beurt.