Instellen onderzoek naar het ophogen van gronden in de Waversebaan te Elewijt en het stallen van vrachtwagens op deze site.

Vlam voegt een agendapunt “Het instellen van een onderzoek naar het ophogen van gronden in de Waversebaan te Elewijt en het stallen van vrachtwagens op deze site. Een onmiddellijk herstel te bevelen en de eigenaar van de vrachtwagens aan te manen zijn vrachtwagens buiten een woonstraat op een daartoe wettelijk geschikte locatie te stallen.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 18 mei 2017.

Motivatie:

In de Waversebaan t.h.v. handelszaken werden heel recent achterliggende gronden opgehoogd om naar verluidt vrachtwagens te stallen. Blijkbaar werd geen vergunning afgeleverd voor deze werken. Ook worden er sinds geruime tijd heel wat vrachtwagens gestald. Dit hoort absoluut niet thuis in een woonstraat. Ook hiervoor zou geen vergunning afgeleverd zijn. De Vlam-fractie vraagt dit alles te onderzoeken en de nodige maatregelen te nemen teneinde de terreinen in de oorspronkelijke staat te herstellen en de vrachtwagens te bannen uit de woonomgeving.

Beslissing van de gemeenteraad van 18 mei 2017 met eenparigheid van stemmen:

De gemeenteraad beslist om een onderzoek te laten instellen door de gewestelijke bouwinspectie naar eventuele stedenbouwkundige inbreuken.