Op de politieraad van 23 oktober 2013 werd het politiebudget 2014 (nieuw woord voor de vroegere begroting) gestemd. Vlam onthield zich omdat er geen geld wordt uitgetrokken om te starten met intelligente camera’s binnen KASTZE.

In heel wat steden en gemeenten zijn de lokale overheden er zich van bewust dat deze camera’s een erg grote hulp kunnen betekenen in het bestrijden van onder andere niet-verzekerde voertuigen, ordehandhaving, het helpen oplossen van lopende gerechtelijke dossiers, het terugvinden van gestolen en geseinde voertuigen, …

Privacy
Een ANPR-camera is een camera die automatisch nummerplaten herkent. Deze camera’s zijn verbonden aan een database waardoor onder meer niet-verzekerde en gestolen auto’s of voertuigen die gelinkt zijn aan een ongeval of gerechtelijk dossier kunnen worden opgespoord. Uiteraard hebben enkel politiediensten toegang tot het bekijken van de camerabeelden. Trouwens wie niets te verbergen heeft kan er toch geen probleem mee hebben dat een ANPR-camera als technologisch hulpmiddel ingezet wordt om wantoestanden en wangedrag te bestrijden?

Kostenplaatje
Omdat er op de invalswegen van en naar Mechelen reeds camera’s staan hoeven er daar geen meer bij te komen maar kan er een samenwerkingsovereenkomst afgesproken worden met Mechelen om alzo de werkingskosten voor beide gemeenten te drukken. Het nut van deze camera’s werd onderschreven door Vlaams minister Crevits (cd&v). Steden en gemeenten kunnen aan voordeligere tarieven compatibele intelligente camera’s aankopen.

Enkele cijfers
In Mechelen staan er 58 actieve vaste ANPR-camera’s opgesteld op de in- en uitvalswegen en rijden er een handvol mobiele camera’s rond. Van januari tot en met oktober 2013 scoorden de voornoemde camera’s maar liefst 10.807 positieve, gevalideerde ‘hits’. Dit aantal hits bevatte op het eerste zicht 4.821 niet-verzekerde voertuigen waarvan – na verder nazicht – er effectief 80 % niet verzekerd waren. Verder 1.686 hits betroffen gestolen en geseinde voertuigen. Bij 216 hits konden de nummerplaten gelinkt worden aan lopende gerechtelijke dossiers. (Cijfers afkomstig van Polinfo.be, Mechelse ANPR-camera’s, nieuws van 6/11/2013 door Tom Depla). In de politiezone KASTZE rijdt 1 mobiele camera rond. Dus dweilen met de kraan open.

En-en-verhaal
In Weerde worden de BuurtInformatieNetwerken nieuw leven ingeblazen en binnen de politiezone KASTZE ging de Darkcampagne opnieuw van start. Dit alles is zeker positief maar het blijven initiatieven op kleinere schaal. Toch kunnen ze een mooie aanvulling betekenen aan de intelligente camera’s. Wanneer men de strijd tegen diefstal, criminaliteit en wantoestanden wil aanbinden dan moet men als overheid inzetten op verschillende middelen om zo tot een maximale aanpak te kunnen komen. Niemand in de politieraad steunde het Vlam-voorstel om geld te voorzien voor dergelijke camera’s en blijft Vlam– tot hiertoe – de enige voorstander om dit soort intelligente camera’s te plaatsen.