Voorstellen verbetering verkeersveiligheid op twee cruciale punten aan de Brusselsesteenweg te Zemst.

Vlam voegt een agendapunt “Een schrijven sturen aan de bevoegde overheid met voorstellen om verkeersveiligheid dringend te laten verbeteren op twee cruciale punten aan de Brusselsesteenweg te Zemst.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 20 oktober 2016.

Motivatie:

Verkeersveiligheid en Koning Fietser zijn voor elke politieke fractie in deze gemeenteraad twee belangrijke thema’s, althans zo was te lezen in hun verkiezingsprogramma’s. We menen bijgevolg te kunnen rekenen op de goedkeuring door de gemeenteraad van onze volgende voorstellen.

De Vlam-fractie wil dat de verkeersituatie voor fietsers en andere zwakke weggebruikers, t.h.v. het kruispunt van de Damstraat met de Brusselsesteenweg en de oversteek t.h.v. het jaagpad naast de Zenne met eveneens de Brusselsesteenweg (N1) te Zemst, veiliger wordt.

  1. Situatie t.h.v. Damstraat met Brusselsesteenweg :

Sinds de herinrichting van dit kruispunt telden we jammer genoeg al een dramatisch verkeersslachtoffer en getuigen verschillende mensen dat ze geluk hadden en een dodehoekongeval nipt hebben kunnen vermijden. Nochtans wanneer de synchronisatie van deze verkeerslichten beter wordt geregeld kunnen ongetwijfeld heel wat gevaarlijke situaties en zelfs ongevallen worden vermeden.

Concreet stellen wij voor dat wanneer de fietsers komende van Eppegem en rijdend richting Zemst centrum groen licht krijgen, dat het voor de auto’s komende uit Eppegem die wensen af te slaan richting Weerde, rood blijft tot het voor de fietsers opnieuw rood wordt. Wanneer er geen fietsers zijn dan kan a.h.v. een detector het licht meteen op groen schakelen voor de afslaande auto’s en het licht op rood voor de eventueel aankomende fietsers.

Zelfde voorstel geldt voor :

  • fietsers en voetgangers komende uit de Damstraat en die bij groen licht de Brusselsesteenweg willen oversteken
  • fietsers en voetgangers die in de tegenovergestelde richting de N1 willen oversteken dus richting Damstraat.

Een simpele en snel te realiseren oplossing met bovendien een te verwaarloze budgettaire impact! Enkel het uurloon van de technicus.

  1. Situatie t.h.v. het jaagpad naast de Zenne en de Brusselsesteenweg :

Sinds het verdwijnen van de wegmarkeringen die het zichtbaar maakte dat fietsers de N1 dwarsten, is de situatie daar allesbehalve veiliger geworden. Ook hier kan met een minimum aan budgettaire impact de verkeersveiligheid verhoogd worden door een aangepast verkeersbord met pinklicht te plaatsen. Voor autobestuurders zal het duidelijker worden dat er een oversteekpunt is voor zwakke weggebruikers. En ja, we weten dat de N1 een gewestweg is, maar de bevoegde minister kan toch niet onverschillig blijven als het lokale bestuur een voorstel doet dat de verkeersveiligheid ten goede komt en de veiligheid van de zwakke weggebruiker verhoogt met bovendien haast geen budgettaire impact? We vragen dan ook de goedkeuring van de raad om het schrijven nog voor 1 november eerstkomend te richten aan de bevoegde minister en zijn diensten.

Beslissingvan de gemeenteraad van 20 oktober 2016:

Er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd maar de raad dringt erop aan om het overleg met AWV hierover zo snel als mogelijk te organiseren en niet te wachten op het eerstvolgende periodieke overleg.

Kanttekening: Op het moment dat Vlam deze onveilige situatie op de gemeenteraad brengt heeft plots het college zogezegd reeds actie genomen. AWV zou de situatie al bekeken hebben en geeft toe dat de aanpassing van lichten een oplossing kan bieden. Wanneer deze beide instanties dan echt zo bekommerd zouden zijn waarom werd deze eenvoudige aanpassing (regelen lichten) nog niet uitgevoerd? Begrijpen wie kan…