Oprichten van een werkgroep voor een meer diervriendelijke aanpak van het zwerfkattenprobleem

Vlam voegt een agendapunt “Oprichten van een werkgroep die zich buigt over een meer diervriendelijke aanpak van het zwerfkattenprobleem” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 24 maart 2016.

Motivatie:
De gemeente voert al jaren een beleid om de problematiek van zwerfkatten in onze gemeente proberen terug te dringen. Op zich zeker een heel goede zaak. Helaas kan de manier waarop dit gebeurt heel wat diervriendelijker. Zowel het vangen van de zwerfkatten als het behandelen ervan.

Eerder deed de schepen van dierenwelzijn een plausibele oproep in de gemeenteraad dat alle goede ideeën en voorstellen welkom waren. Daarom doet de Vlam-fractie een constructief voorstel om over de partijgrenzen heen een werkgroep op te richten bestaande uit max 1 verkozene (in de gemeenteraad) per fractie en een medewerker van de dienst milieu. Een te grote werkgroep werkt niet efficiënt. Het is wenselijk dat er raadsleden afgevaardigd worden die enige affiniteit en/of ervaring hebben met zwerfkatten of dierenwelzijn. Deze werkgroep kan deskundigen uitnodigen om advies te bekomen. Het kittenseizoen staat voor de deur en de problematiek zal weer erger worden. Daarom moet er snel gehandeld worden.

De Vlam-fractie vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring om:

  • deze werkgroep op te richten
  • een personeelslid van de dienst milieu aan te stellen die de vergaderingen kan bijwonen en o.a. de uitnodigingen voor de vergaderingen en de verslaggeving kan verzorgen.
  • kandidaturen om te participeren in deze werkgroep binnen te sturen bij bvb. de schepen van dierenwelzijn voor 1 april 2016
  • de medewerker van de dienst milieu een startvergadering te laten samenroepen bij voorkeur in de week van 4 april ek.

De voorgestelde data zijn onder voorbehoud gezien het komende verlof maar kunnen geen weken vooruitgeschoven worden.

Beslissing van de gemeenteraad van 24 maart 2016:
Er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd maar er wordt afgesproken om met enkele mensen bij elkaar te komen om de aanpak te bespreken.