Vlam voegt een agendapunt “Bijsturen van de bestaande plannen mbt deze fietsostrade teneinde veiligheid te verhogen.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 14 september 2017.

Motivatie:

Met de huidige plannen blijven de oversteken t.h.v. de Damstraat en Stationslaan erg gevaarlijk. Er bestaan alternatieven om deze gevaarlijke plekken weg te werken. Daarom vraagt de Vlam-fractie om met een delegatie van de gemeenteraad 1 afgevaardigde per politieke fractie en uiteraard de schepenen van trage wegen, mobiliteit en openbare werken alsook een afgevaardigde van de bruggenbouwers samen te zitten om dit te bespreken en tot een zinvol en veiliger plan te komen.

Feiten:

De fietssnelweg doorheen Zemst krijgt stilaan vorm. Het jaagpad wordt momenteel verbreed en binnenkort legt Waterwegen en Zeekanaal ook een tweede fietsbrug aan over de Zenne aan de Heidestraat in Zemst. In 2018 wordt het traject tussen het jaagpad en de gemeentegrens met Mechelen gerealiseerd. Knelpunten blijven de kruispunten van de fietssnelweg met de gemeente- en gewestwegen. Voor de kruispunten met de gewestwegen zal het Vlaams Gewest ter hoogte van de fietsoversteekplaatsen de openbare verlichting plaatselijk verhogen. Andere aanpassingen, zoals een verhoogde middenberm op de gewestwegen, werden onderzocht maar niet weerhouden, wegens onvoldoende ruimte. De gemeente gaat ook zelf na hoe de gemeentewegen het veiligst gekruist kunnen worden door de gebruikers van de fietssnelweg. Hiervoor worden adviezen van verschillende experten verzameld, waaronder binnenkort ook van Fietsberaad en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Verder worden ook alle bemerkingen en suggesties van inwoners genoteerd tijdens de infotentoonstelling over de fietssnelweg op dinsdagavond 19 september 2017 in het gemeentehuis, doorlopend tussen 19 en 21 uur. De verschillende opties zullen nadien worden bekeken en een keuze gemaakt. Ideeën, van welke aard en van welke oorsprong ook, zijn uiteraard welkom.

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord, er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd.