Op de gemeenteraad van 20 oktober 2016 legde Carla Vandervorst haar eed af als gemeenteraadslid voor Vlam. Zij volgt hiermee Sanne Verlinden op die verhuisde buiten de gemeentegrenzen waardoor hij zijn mandaat niet langer kon opnemen. Vlam wenst Carla alle succes en bedankt Sanne van harte voor zijn grote inzet.